Jaka jest wartość kwoty wolnej od zajęcia i realizowanej dyspozycji na wypadek śmierci?

Śmierć najbliższych to niezwykle trudny moment w życiu każdego z nas. Poza oczywistym aspektem rodzinnym, trudności te dotyczyć mogą także wymiaru prawno-finansowego. Jak sobie z nimi radzić? Wyjaśniamy,

Jaka jest wartość kwoty wolnej od zajęcia i realizowanej dyspozycji na wypadek śmierci?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 19 stycznia 2023

Czym jest dyspozycja bankowa na wypadek śmierci?

Postępowanie spadkowe bywa skomplikowane i czasochłonne podczas gdy formalności związane na przykład z organizacją pogrzebu testatora nie mogą czekać i wymagają nierzadko sporych nakładów finansowych.

Właśnie w takich okolicznościach z pomocą przychodzi dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci.

Prawo do jej ustanowienia ma każdy posiadacz indywidualnego rachunku bankowego (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, konto oszczędnościowe, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej).

Czy można pobierać emeryturę i rentę po zmarłej osobie?Czy można pobierać emeryturę i rentę po zmarłej osobie?Jan Wróblewski

Środki takie nie wchodzą w skład spadku, co znacznie ułatwia osobom upoważnionym dostęp do nich bez konieczności przedstawiania dokumentów stwierdzających nabycie spadku lub poświadczających dziedziczenie.

Ze względu na swoją specyfikę, opisana procedura stawić może jeden z prostszych sposobów podziału zgromadzonych na rachunku funduszy między większą liczbę osób.

Pod uwagę wziąć należy jednak następujące ograniczenia:

• nie jest możliwe złożenie dyspozycji na korzyść osoby spoza najbliższej rodziny.

Beneficjentami mogą być wyłącznie: współmałżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo posiadacza rachunku.

• dyspozycję składa się w formie pisemnej, precyzyjnie określając przy tym jej beneficjenta (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL lub dowodu osobistego).

Jak wylicza się maksymalną wysokość dyspozycji bankowej na wypadek śmierci?

Decyzja o tym, jaka część zgromadzonego na rachunku kapitału wejdzie w skład dyspozycji, leży w wyłącznej gestii jego właściciela.

Śmierć pracownika – jakie obowiązki po stronie pracodawcy?Śmierć pracownika – jakie obowiązki po stronie pracodawcy?Michał Górecki

Maksymalna łączna kwota wszystkich wypłat z tego tytułu została jednak prawnie ograniczona do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Dokładna suma jest więc w każdym konkretnym przypadku ustalana dopiero po śmierci osoby dokonującej dyspozycji.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Jeśli, w związku z zadłużeniem, zostaje wobec nas wszczęte postępowanie komornicze, to komornik sądowy ma prawo zająć także nasze wynagrodzenie.

Jak wygląda licytacja komornicza?Jak wygląda licytacja komornicza?Michał Górecki

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, a dokładnie jej 54 artykuł, wprowadza jednak pojęcie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, ustalając ją na poziomie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Wyjątek stanowią tu wyłącznie dłużnicy alimentacyjni, w ich przypadku zajęciu podlegać może bowiem dodatkowo do 60% kwoty uznanej za wolną od zajęcia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!