Ile trzeba mieć lat żeby zostać posłem lub senatorem?

Jaki jest minimalny wiek, aby moc zostać kandydatem na posła lub senatora? Jakie warunki, poza właściwym wiekiem musi spełnić przyszły reprezentant Sejmu i Senatu? Co należy do obowiązków posła i senatora?

Ile trzeba mieć lat żeby zostać posłem lub senatorem?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 28 sierpnia 2023

Jaki może być najmłodszy kandydat na posła i senatora?

W Polsce, aby zostać posłem (czyli członkiem Sejmu, czyli izby niższej polskiego parlamentu), trzeba mieć ukończone 21 lat w dniu wyborów. Natomiast aby zostać senatorem (czyli członkiem Senatu, czyli izby wyższej polskiego parlamentu), trzeba mieć ukończone 30 lat w dniu wyborów. Aby zostać posłem lub senatorem w Polsce, oprócz osiągnięcia odpowiedniego wieku, trzeba spełnić jeszcze kilka innych warunków i przejść przez proces wyborczy.

Nie tylko wiek jest istotny

Jeśli chodzi o zostanie kandydatem na posła, trzeba być obywatelem Polski, posiadać czynne prawa wyborcze oraz nie można być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ponadto przyszły poseł nie może być jednocześnie kandydatem z dwóch różnych list wyborczych.

Jaką funkcję pełni prezydent Polski w procesie wyborczym?Jaką funkcję pełni prezydent Polski w procesie wyborczym? Damian Jemioło

Podobne warunki musi spełniać także kandydat na senatora. Są jednak dwie różnice. Pierwsza to wiek. Przyszły senator musi mieć w dniu wyborów ukończone 30 lat. Druga – kandydat na senatora musi mieć miejsce zamieszkania albo inne związki z okręgiem wyborczym, w którym kandyduje.

Ile podpisów wyborców jest wymaganych?

Dodatkowo obowiązują pewne procedury zgłaszania kandydatur, takie jak m.in. zbieranie wymaganego liczby podpisów poparcia od wyborców. W przypadku listy, na której znajdują się kandydaci do Sejmu, Państwowa Komisja Wyborcza wymaga co najmniej 5 000 podpisów stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym, albo do zgłoszenia powinno być dołączone zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu danego komitetu do zgłaszania list bez poparcia podpisami wyborców.

Z kolei kandydatura na senatora wymaga poparcia podpisami  co najmniej  2 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu.

Co należy do obowiązków posła?

Do obowiązków posła należy reprezentowanie swoich wyborców oraz całego społeczeństwa w Parlamencie. Poseł jest ich głosem i przedstawicielem w procesie legislacyjnym i debatach. Ponadto posłowie uczestniczą w pracach nad projektami ustaw. Mogą zgłaszać swoje projekty, wnosić poprawki do istniejących projektów oraz głosować nad proponowanymi przepisami.

Nasi reprezentanci w Sejmie są również są członkami komisji parlamentarnych, które zajmują się analizą projektów ustaw, prowadzeniem przesłuchań ekspertów, dyskusją nad zmianami prawodawstwa i przygotowywaniem opinii.

Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Damian Jemioło

Ponadto posłowie mają obowiązek kontrolować działania rządu i innych organów władzy wykonawczej. Mogą zadawać pytania, interpelacje i wnosić o m.in. informacje czy wyjaśnienia od rządu. Ich obowiązkiem jest także udział w obradach Sejmu, dyskusjach, debatach i głosowaniach nad różnymi kwestiami, w tym nad ustawami.

Jakie są obowiązki Senatora?

Do obowiązków senatora należy reprezentowanie swoich wyborców oraz region, którym jest okręg wyborczy, w Senacie i innych sferach życia publicznego. Ich prawem jest zgłaszanie projektów ustaw oraz wnoszenie poprawek do projektów ustaw omawianych w Senacie.

Podobnie jak posłowie, senatorowie są członkami komisji senackich, gdzie analizują projekty ustaw, prowadzą przesłuchania i przygotowują opinie. Do ich zadań należy także sprawowanie funkcji kontroli nad rządem i innymi organami władzy wykonawczej oraz udział w obradach Senatu, dyskusjach, debatach i głosowaniach nad różnymi kwestiami.

Praca w parlamencie jest złożona

Warto zaznaczyć, że praca parlamentarzystów jest bardzo złożona i różnorodna. Oprócz wymienionych obowiązków, posłowie i senatorowie również uczestniczą w pracach komisji śledczych, zajmują się interwencjami obywateli, uczestniczą w obradach nad budżetem kraju i podejmują wiele innych działań związanych z reprezentacją i legislacją.

Kadencja posła i senatora w Polsce trwa 4 lata. Po upływie tego okresu odbywają się kolejne wybory parlamentarne, w których obywatele wybierają nowych posłów i senatorów.

 

 

 

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!