Ile pieniędzy dla Polski z Funduszu Modernizacyjnego?

Udział naszego kraju w Funduszu Modernizacyjnym UE to prawie 43,5% całości, a to oznacza, że Polska będzie największym beneficjentem tego mechanizmu. Do jej dyspozycji będą wypływy ze sprzedaży minimum 119 milionów uprawnień do emisji – informuje resort klimatu. 

Ile pieniędzy dla Polski z Funduszu Modernizacyjnego?
  • Michał Górecki
  • /
  • 17 sierpnia 2021

Pieniądze na modernizację energetyki

Fundusz Modernizacyjny jest instrumentem dedykowanym 10 państwom członkowskim UE, które w 2013 roku osiągnęły PKB na mieszkańca niższy, niż 60% średniej unijnej. To tzw. młode państwa Unii, które wstąpiły do niej w 2004 roku i później tj. Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. Nowy instrument ma wspierać wymienione państwa w inwestycjach w modernizację energetyki, wzrost jej efektywności oraz ograniczenie ujemnego wpływu sektora na środowisko.

Nasz kraj będzie największym beneficjentem programu, dla którego w budżecie mechanizmu przewidziano około 20 mld euro. 

Rząd uruchamia Akademię Transformacji Energetyczno-KlimatycznejRząd uruchamia Akademię Transformacji Energetyczno-KlimatycznejAnna Malinowska

Fundusz Modernizacyjny – mechanizm działania

Fundusz ten będzie w latach 2021-2030 stanowił realne wsparcie dla inwestycji w energetykę, zaraz obok przychodów z tytułu aukcji sprzedaży uprawnień do emisji. Jak wyjaśnia resort klimatu - Fundusz będą stanowić dochody ze zbycia puli 2% (opcjonalnie zwiększone o kolejne 0,5%) całkowitej, unijnej liczby uprawnień do emisji”. Szacuje się, że w przypadku Polski będzie to wspomniana kwota 20 mld euro.

Kto odpowiada za Fundusz Modernizacyjny?

Za działanie tego funduszu odpowiedzialne będą kraje, które są jego beneficjentami. Samymi środkami natomiast będzie zarządzał EBI, czyli Europejski Bank Inwestycyjny. Formalnie, zgodnie z zapisami odpowiednich dyrektyw, Fundusz rozpoczął swoje działanie w połowie 2021 roku, tj. od chwili, z którą zaczęły być dostępne wpływy z aukcji uprawnień do emisji z pierwszego półrocza nowego okresu rozliczeniowego. 

Fundusz Modernizacyjny w Polsce

W Polsce działanie Funduszu Modernizacyjnego reguluje Ustawa z 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1047)Zgodnie z jej zapisami instrument ten zarządzany jest poprzez Krajowy System Wdrażania Funduszu Modernizacyjnego. Na szczeblu krajowym zarządza nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a funkcję nadzorczą pełni minister klimatu i środowiska. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!