Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy udzielany jest na czas opieki nad małymi dziećmi. Żeby można było skorzystać z urlopu wychowawczego, pracownik musi złożyć wniosek o urlop wychowawczy i przedstawić go przełożonemu.  

Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?
  • Iga Gradzka
  • /
  • 7 sierpnia 2019

Czy wiesz, jak napisać wniosek o urlop wychowawczy? Kiedy przysługuje i komu? Tego dowiesz się z naszego materiału.

W Polsce rodzi się coraz więcej dzieci. Mamy też cały sporo osób zatrudnionych na umowie o pracę. Spora grupa osób docenia też konieczność pozostania z dzieckiem w domu po urodzeniu. Nie jest dla nas ważny tak szybki powrót do pracy. Stąd spore zainteresowanie urlopem wychowawczym.

Co to jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi. Znaczy to dokładnie tyle, że może się o niego starać osoba, która podlega Kodeksowi pracy, czyli ma umowę pracę. Dodatkowo musi też mieć przynajmniej sześć miesięcy stażu pracy. Urlop wychowawczy nie przysługuje „z automatu”. Żeby móc z niego skorzystać, trzeba złożyć na ręce pracodawcy odpowiedni wniosek.

500 plus na pierwsze dziecko. Kiedy złożyć wniosek?500 plus na pierwsze dziecko. Kiedy złożyć wniosek? Martyna Kowalska

Ile trwa urlop wychowawczy ?

Urlop wychowawczy przyznawany jest maksymalnie na 36 miesięcy. Z urlopu można skorzystać aż do momentu, gdy dziecko ma 6 lat. W sytuacji, gdy rodzic ma dziecko niepełnosprawne, to urlop taki może trwać, aż dziecko skończy 18 lat. Co istotne, nie zmienia się wymiar urlopu.

Jak korzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy może być podzielony aż na pięć części. Jeśli zdecydujemy się na taki wariant, to za każdym razem trzeba będzie składać osobny wniosek o urlop wychowawczy. To jeden z wymogów, by w ogóle go otrzymać. Wniosek o urlop wychowawczy musi być złożony nie później niż 3 tygodnie przed terminem, w którym chcemy rozpocząć taki urlop.

Wniosek o urlop wychowawczy

Prawidłowo przygotowany wniosek o urlop wychowawczy zawierać powinien:

- dane pracownika (chodzi tu o podstawowe dane, czyli imię, nazwisko, adres),

- dane dziecka, które pracownik chce objąć opieką w formie urlopu wychowawczego,

- czas trwania urlopu z podaniem daty początkowej i końcowej.

Warto wiedzieć, że jeśli wykorzystaliśmy już wcześniej fragment urlopu, to obowiązkowo musimy taką informację zawrzeć we wniosku.

Urlop wychowawczy – czy potrzebne są dokumenty drugiego rodzica?

Sporo osób, które są zainteresowane urlopem wychowawczym, zastanawia się, czy do wniosku o urlop wychowawczy trzeba dołączyć oświadczenie drugiego rodzica. Odpowiedź jest prosta. Jest to obowiązkowe, ponieważ drugi rodzic musi oświadczyć, że nie będzie korzystał w tym samym czasie z urlopu wychowawczego. Oczywiście urlop wychowawczy przysługuje zarówno ojcu, jak i matce. Nie mogą jednak z niego korzystać jednocześnie. Stąd wymóg złożenia oświadczenia rodzica o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego razem z drugim rodzicem.

Jeśli jeden z rodziców został pozbawiony prawa do opieki nad dzieckiem, to taki dokument nie musi być w ogóle składany.

Wypełniamy papierowe wnioski 500+ i 300+. Instrukcja krok po krokuWypełniamy papierowe wnioski 500+ i 300+. Instrukcja krok po kroku Martyna Kowalska

Długość urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy nie może być wykorzystany w całości tylko przez jednego z rodziców. Każdy z nich ma prawo dodatkowej opieki nad dzieckiem przynajmniej przez miesiąc. Co istotne, nie da się z tej możliwości zrezygnować. Jeśli natomiast matka lub ojciec nie zdecydują się zostać z dzieckiem w domu w ramach urlopu wychowawczego, przysługująca im część tego urlopu po prostu przepada. Rodzic nie może wtedy starać się o przywrócenie możliwości korzystania z urlopu wychowawczego.

Standardowo maksymalny jednorazowy urlop wychowawczy może obejmować 5 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy tylko jeden rodzic opiekuje się dzieckiem, bo drugi nie żyje lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona albo też został pozbawiony w całości praw rodzicielskich. Jeśli takie przesłanki są spełnione i można je udokumentować, składając wniosek o urlop wychowawczy, to rodzic taki ma prawo do skorzystania z całego urlopu wychowawczego.

Czy podczas urlopu wychowawczego można pracować?

Jeśli pracownik będzie na urlopie wypoczynkowym to może podjąć pracę zarówno u dotychczasowego, jak i innego pracodawcy. Może też otworzyć własną firmę albo też wziąć udział w szkoleniu. Najważniejsze, by nie kolidowało to z osobistą opieką nad dzieckiem.

Żeby taka praca mogła być wykonywana, pracownik musi złożyć do pracodawcy wniosek o powrót z urlopu wychowawczego. Ale to nie wszystko. Musi też zawnioskować o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy. Maksymalnie może to być połowa tego czasu, który ma w umowie. Takie pismo powinno być złożone przynajmniej 3 tygodnie przed tym, jak pracownik będzie chciał wykonywać swoje obowiązki na niepełnym etacie.

Jeśli pracownik złoży takie pismo, to jest chroniony przed zwolnieniem aż do dnia powrotu do normalnego wymiaru czasu pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Przepis ten dotyczy każdego pracownika, bez względu na to, czy przedłożył zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka, czy też nie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!