Jak zostać detektywem?

Kto może nim zostać? Jakie wymagania trzeba spełnić? Co trzeba skończyć, by zostać detektywem? Ile kosztuje prywatny detektyw?

Jak zostać detektywem?
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 9 lutego 2021

Czym zajmuje się detektyw?

Detektyw zajmuje się następującymi czynnościami:

 • zbieraniem informacji w sprawach cywilnych,

 • zbieraniem informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,

 • zbieraniem informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,

 • sprawdzaniem wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

 • poszukiwaniem osób zaginionych lub ukrywających się,

 • poszukiwaniem mienia,

 • zbieraniem informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne,

 • jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Jakie wymagania trzeba spełniać na detektywa?

Kandydat na detektywa musi mieć ukończone 21 lat. Oprócz tego musi posiadać:

 • wykształcenie (minimum) średnie,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • zaświadczenie lekarskie o fizycznej i psychicznej zdolności do wykonywania zawodu,

 • pełną zdolność do czynów prawnych,

 • nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego policji właściwego dla danego rejonu zamieszkania.

 • obywatelstwo polskie, państwa z Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego EFTA (konieczna jest biegła znajomość języka polskiego).

 • dokument potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, a także zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Dopiero w sytuacji, gdy spełniamy wszystkie wymagania, możemy złożyć wniosek o wydanie licencji detektywa. Podanie może być zarówno formie pisemnej, jak i elektronicznej, musi natomiast zawierać niezbędną dokumentację. Gotowy wniosek należy dostarczyć do właściwego Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. Decyzja o przyznaniu licencji, jest wydawana w ciągu 30 dni. Dopiero poprzez uzyskanie licencji detektywa, możemy legalnie wykonywać ten zawód.

Co ciekawe jeszcze parę lat temu, zdobycie licencji w Polsce nie było tak łatwe. Przed 2014 rokiem każdy, kto chciał zostać detektywem, musiał przystąpić do państwowego egzaminu. Oznaczało to, że licencję mogły zdobyć jedynie te osoby, które były świetnie przygotowane pod względem merytorycznym.

Co może zrobić detektyw?

Wykonując pracę detektywa, należy przestrzegać obowiązującego prawa. Jednak wielu doświadczonych detektywów potwierdza, że rozwiązywanie bardziej skomplikowanych spraw, wiąże się z nagięciem, a nawet złamaniem prawa. Dzieje się tak, ponieważ preferowane przez nich techniki, zazwyczaj nie mieszczą się w ustawie określającej ich uprawnienia. Sami detektywi twierdzą, że ustawa, na podstawie której określone są ich prawa i obowiązki, nie daje możliwości skutecznego działania

Z jakich metod może korzystać detektyw? 

Warto wiedzieć, że detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, które zostały zastrzeżone dla upoważnionych organów. Oznacza to, że detektyw nie może:

 • dokonywać przeszukania,

 • nie jest uprawniony do uzyskiwania dostępu i kontroli przesyłek,

 • nie ma możliwości do pozyskania i utrwalenia treści cudzej korespondencji (również elektronicznej). 

 • stosować podsłuchów (oprócz kilku wyjątków)

Jeśli detektyw złamie powyższy zakaz, może zostać skazany na karę grzywny, ograniczenie wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 3.

Są jednak sytuacje, w których detektyw może skorzystać z niektórych zastrzeżonych metod. Przykładowo, założenie podsłuchu i monitoringu przez detektywa, jest zgodne z prawem np. w sytuacjach gdy sprawa dotyczy stalkingu lub kradzieży. Taka sama sytuacja dotyczy oprogramowania szpiegowskiego czy przeglądania dokumentów. Co więcej, detektyw posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania nie tylko zdjęć, ale również nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, a także gromadzenia innych dowodów, bez wiedzy i zgody osoby będącej obiektem obserwacji. Wszystkie te czynności muszą jednak odbywać się za zgodą zlecającego. Oprócz tego detektyw może pozyskiwać informacje od osób fizycznych i instytucji państwowych, pod warunkiem, że pozwala na to prawo.

Jakie są obowiązki detektywa?

Prawa i obowiązki detektywa zostały szczegółowo określone w rozdziale 2 ustawy o usługach detektywistycznych. Do nałożonych obowiązków detektywa należą:

 • przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela,

 • zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności,

 • kierowania się obowiązującymi zasadami etyki i lojalnością wobec zlecającego usługę,

 • przestrzegania przepisów prawa oraz odmowy wykonania czynności nieetycznej lub niezgodnej z prawem,

 • zachowania w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których detektyw powziął wiadomość w trakcie wykonywania zlecenia,

 • ustalenia tożsamości osoby zlecającej wykonanie usługi detektywistycznej,

 • sporządzenia końcowego pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,

 • przekazania sprawozdania z wykonanych czynności zleceniodawcy,

 • okazywania licencji na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytania i zanotowania imienia i nazwiska detektywa oraz nazwy organu, który wydał licencję,

 • zawiadomienie organu prowadzącego rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej „rejestrem detektywów”, o zmianie danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 (imię i nazwisko) lub 2 (adres zamieszkania) ustawy o usługach detektywistycznych, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych,

 • poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Ile kosztuje prywatny detektyw?

Cennik najpopularniejszych usług detektywistycznych jest zróżnicowany. Ceny różnią się nie tylko w zależności od rodzaju zlecenia, ale również od tego, w jakim mieście wynajmiemy detektywa. Poniżej znajdują się najpopularniejsze usługi wraz z uśrednionymi cenami:

 • wykrywanie podsłuchów w mieszkaniu — stawka (zazwyczaj) przeliczana na m2 sprawdzanej powierzchni — 30 – 40 zł/m2. 

 • kompleksowe sprawdzenie pojazdu (pod kątem podsłuchów) — cena wynosi około 780 – 950 zł. 

 • Wykrywanie podsłuchów w telefonie — około 700 – 850 zł.

 • Obserwacja podejrzanego — 110 – 150 zł za godzinę obserwacji

 • Pozyskanie danych adresowych lub osobowych — około 1 500 – 1 800 zł. 

Oczywiście ceny mogą być wyższe, w sytuacji gdy detektyw napotka na trudności i większy stopień skomplikowania usługi.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!