Jaki mandat za nieważne prawo jazdy?

Od 5 grudnia 2020 roku, podróżując po kraju, kierowcy nie muszą mieć przy sobie fizycznej wersji prawa jazdy, jeśli chodzi o termin ważności posiadanego dokumentu, zdecydowanie warto jednak trzymać rękę na pulsie. Jaki mandat grozi za nieważne prawo jazdy? Sprawdzamy.

Jaki mandat za nieważne prawo jazdy?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 9 stycznia 2024

Okres ważności prawa jazdy

W myśl regulacji prawnych zawartych w artykule 13. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku (z późniejszymi zmianami) o kierujących pojazdami, prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydawane jest na okres 15 lat – ewentualne skrócenie tego okresu nastąpić może na podstawie zaleceń stosownego orzeczenia lekarskiego.

Maksymalny termin ważności uprawnień kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wynosi natomiast 5 lat – nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru?Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru?Anna Pakaszewska-Cetera

Prawo jazdy zawierać może również szereg innych ograniczeń, mających bezpośredni związek tak ze stanem zdrowia kierowcy, jak i możliwościami prowadzenia określonego pojazdu.

Okres ważności dokumentu przedłużany jest na wniosek jego posiadacza, przy czym procedura niniejsza wiąże się z uiszczeniem odpowiedniej opłaty.

Nieważne prawo jazdy – wysokość mandatu

W świetle obowiązujących przepisów, prowadzenie pojazdu pomimo upływu terminu ważności posiadanego przez kierowcę prawa jazdy, równoznaczne jest z robieniem tego bez odpowiednich uprawnień.

Zgodnie zaś z pierwszym paragrafem 94. artykułu ustawy z dnia 20 maja 1971 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks wykroczeń:

„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych”.

Którzy kierowcy muszą robić psychotesty?Którzy kierowcy muszą robić psychotesty?Jakub Stasak

Co niezwykle istotne, według paragrafu drugiego cytowanego artykułu, do konsekwencji popełnienia wspomnianego wykroczenia zaliczyć należy ponadto orzekany przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów.

Kary ograniczenia wolności czy aresztu niewątpliwie stanowią rzadkość, policjant może jednak nałożyć na kierowcę mandat w wysokości do pięciu tysięcy złotych, podczas gdy wymierzana przez sąd grzywna to nawet 30 tysięcy złotych.

Nieważne prawo jazdy – zakaz prowadzenia pojazdów

Artykuł 29. Kodeksu wykroczeń stanowi, iż:

„Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy”.

Jak sprawdzić prawo jazdy pracownika?Jak sprawdzić prawo jazdy pracownika?Jakub Stasak

Jeśli sankcja niniejsza zostanie przez sąd orzeczona na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, po upływie zakazu kierowca, dopełniając wcześniej niezbędnych formalności, odbierze dokument we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji.

Natomiast, według artykułu 49. ustawy o kierujących pojazdami, osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres powyżej roku, podlega sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!