Jak sprawdzić prawo jazdy pracownika?

Kwestia kontroli przez pracodawcę należącego do pracownika prawa jazdy jest zagadnieniem niezwykle ciekawym, gdyż, bezpośrednio lub pośrednio, odwołują się do niej regulacje zawarte w aż trzech aktach prawnych – Prawie o ruchu drogowym oraz Kodeksach pracy i wykroczeń. Kiedy i jak możemy sprawdzić prawo jazdy pracownika? Wyjaśniamy.

Jak sprawdzić prawo jazdy pracownika?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 14 września 2023

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy pracownika jest aktualne?

Pracodawca (oraz każdy inny zainteresowany) dysponujący imieniem i nazwiskiem posiadacza oraz oznaczeniem serii i numeru wydanego w kraju prawa jazdy, na podstawie artykułu 100ar. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. – Prawo o ruchu drogowym, może uzyskać informacje takie jak:

• typ dokumentu,

• seria i numer blankietu (druku),

• data ważności dokumentu,

• status dokumentu (na przykład czy jest zatrzymany),

• kategorie posiadanych uprawnień.

Kiedy prawo jazdy jest do wymiany?Kiedy prawo jazdy jest do wymiany?Anna Pakaszewska-Cetera

Dostęp do gromadzonych w ramach Centralnej Ewidencji Kierowców danych jest bezpłatny.

W celu skorzystania z niego należy odwiedzić rządową stronę internetową i wpisać wymagane dane w formularzu wyszukiwania.

Informacje (według stanu ewidencji z poprzedniego dnia) wyświetlane są od razu.

Uzyskanie danych prawa jazdy pracownika, a Kodeks pracy

Zgodnie z artykułem 22(1). Kodeksu pracy, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać nie tylko danych takich jak data urodzenia, wykształcenie, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w niektórych przypadkach niezbędne okazują się również:

„Inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy”.

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol a konsekwencje prawne – jak postępować?Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol a konsekwencje prawne – jak postępować?Rafał Stępniewski

Osoba, której powyższe dane dotyczą, udostępnia je pracodawcy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, z zastrzeżeniem, że pracodawca może wymagać udokumentowania otrzymanych informacji w zakresie niezbędnym do ich weryfikacji.

Jeśli więc wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się z prowadzeniem pojazdów, celowe jest sprawdzenie uprawnień pracownika w tym zakresie.

Kontrola prawa jazdy pracownika, a Kodeks wykroczeń

W myśl artykułu 96. Kodeksu wykroczeń:

„Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza […] do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień […] podlega karze grzywny. Tej samej karze […] za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono — kierownik jednostki dysponującej pojazdem”.

W jaki sposób sprostować świadectwo pracy?W jaki sposób sprostować świadectwo pracy?Anna Pakaszewska-Cetera

Żądając od potencjalnego kierowcy okazania mu prawa jazdy, pracodawca dba zatem nie tylko o właściwe rozporządzenie należącym do zakładu pracy mieniem i dobro samego pracownika, ale także o zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!