Którzy pracownicy są chronieni przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Zwolnienie dyscyplinarne to jedno z najpoważniejszych narzędzi, jakie pracodawca może wykorzystać w zarządzaniu personelem. Oznacza ono, że pracownik traci pracę z powodu poważnych naruszeń regulaminu pracy lub etyki zawodowej. Jest to decyzja, która ma istotne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla samej firmy.

Którzy pracownicy są chronieni przed zwolnieniem dyscyplinarnym?
 • Małgorzata Łaziuk
 • /
 • 15 września 2023

Zwolnienie dyscyplinarne — ważne informacje

To jedna z form rozwiązania stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem; wynika z poważnych naruszeń obowiązków pracowniczych lub norm zachowania określonych w regulaminie pracy, kodeksie pracy lub umowie o pracę. Jest to ostateczność, stosowana w przypadku poważnych i rażących naruszeń, które uniemożliwiają dalszą współpracę między pracodawcą a pracownikiem.

Zwolnienie dyscyplinarne może być wynikiem różnych działań pracownika, takich jak kradzież, oszustwo, mobbing, niewykonanie obowiązków służbowych, naruszenia dyscypliny pracy czy inne poważne wykroczenia. Pracodawca ma obowiązek udokumentowania i udowodnienia takiego naruszenia przed rozwiązaniem stosunku pracy w ten sposób.

Pracownik w wieku ochronnym – kiedy można go zwolnić?Pracownik w wieku ochronnym – kiedy można go zwolnić? Mikołaj Frączak

Procedura zwolnienia dyscyplinarnego musi być przestrzegana zgodnie z przepisami prawa pracy oraz umową o pracę. Pracownik ma prawo do obrony i do wypowiedzenia się w swojej sprawie. Jeśli uważa on, że jest nieuzasadnione — może podjąć kroki prawne, w tym skierować sprawę do sądu pracy w celu jej rozpatrzenia.

Warto jednak zaznaczyć, że jest to ostateczność i powinno być stosowane tylko w przypadku bardzo poważnych naruszeń pracowniczych. Pracodawcy powinni starać się rozwiązać problemy z pracownikiem za pomocą innych środków, takich jak upomnienia, ostrzeżenia czy rozmowy dyscyplinujące. W sytuacjach skrajnych zwolnienie dyscyplinarne może być jedynym odpowiednim rozwiązaniem.

Kiedy może być zastosowane?

Zwolnienie dyscyplinarne, jak wspomniano, stosuje się wtedy, gdy pracownik dopuszcza się poważnych naruszeń obowiązków pracowniczych lub zachowań rażąco naruszających zasady i normy obowiązujące w miejscu pracy. Oto kilka sytuacji, w których pracodawca może rozważyć zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego:

 • Kradzież lub oszustwo,
 • Mobbing,
 • Naruszanie przepisów bezpieczeństwa,
 • Przyjmowanie łapówek,
 • Wykorzystywanie pozycji służbowej w nieuczciwy sposób,
 • brak uprawnień do wykonywania pracy (zmiana nastąpiła, gdy była świadczona praca),
 • Naruszenie tajemnicy zawodowej,
 • Agresja fizyczna lub werbalna,
 • Ciągłe naruszanie zasad i norm.

Ignorowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy, które może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, lub innych osób, jest poważnym naruszeniem i może skutkować zwolnieniem.

Którzy pracownicy są chronieni przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Pracownik, który jest chory lub niezdolny do pracy z powodu stanu zdrowia, nie może być zwolniony dyscyplinarnie z powodu choroby, zwolnienia wykorzystywanego w sposób poprawny. Jeśli pracodawca zamierza podjąć takie działania wobec pracownika, musi przestrzegać określonych procedur i uzasadnić decyzję. Podobna sytuacja dotyczy również osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, rodzicielskich itp. Mogą one otrzymać "dyscyplinarkę", jeśli zostaną ujawnione przesłanki do takiego postępowania np. działania na szkodę pracodawcy, niesubordynacja, oszustwa.

Kogo nie można zwolnić z pracy?Kogo nie można zwolnić z pracy?Anna Pakaszewska-Cetera

Pracownicy pełniący funkcje w związkach zawodowych, tacy jak przedstawiciele lub delegaci, są chronieni przed zwolnieniem z powodu ich działalności związkowej — pracodawca, aby móc rozstać się z nim musi uzyskać opinię osób zrzeszonych w takiej organizacji.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wszystkich pracowników obowiązują ogólne zasady zwolnień dyscyplinarnych, takie jak zachowanie procedur, udzielenie pracownikowi możliwości wyjaśnienia, a także konieczność podania uzasadnionych przyczyn oraz kontakt i prośba o zaopiniowanie przez organizację związkową, jeśli w przedsiębiorstwie istnieje lub gdy pracownik jest jej członkiem, a dodatkowo — podjąć działania do w ciągu miesiąca od momentu dowiedzenia się o wystąpieniu przesłanek do zwolnienia dyscyplinarnego. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować uznaniem zwolnienia za bezskuteczne i skierowaniem sprawy do sądu pracy. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!