Jakie przywileje wynikają z przyznanego stopnia niepełnosprawności

Osoby niepełnosprawne często potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, które innym nie sprawiają trudności. Uzyskane wsparcie może zwiększyć niezależność i poprawić jakość ich życia. W jaki sposób możemy pomóc osobom niepełnosprawnym w naszej społeczności? Czy warto składać wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Jakie przywileje wynikają z przyznanego stopnia niepełnosprawności
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 10 maja 2023

Orzeczenie o niepełnosprawności dla dorosłych — czy przysługuje?

Osoby powyżej osiemnastego roku życia równie często, jak dzieci potrzebują wsparcia, aby funkcjonować w społeczeństwie. Przysługuje im orzeczenie o niepełnosprawności; jeśli je posiadają mogą skorzystać z różnych programów i form wsparcia, takich jak rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także pomoc w znalezieniu pracy, czy przystosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje szereg programów dla osób dorosłych, w tym programy szkoleniowe, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, a także programy na rzecz aktywizacji zawodowej, wsparcia nauki. Dostępne są także środki na likwidację barier komunikacyjnych, czy architektonicznych.

Wsparcie dla osób z niepełnosporawnością i ich opiekunów. ZmianyWsparcie dla osób z niepełnosporawnością i ich opiekunów. ZmianyAnna Petynia-Kawa

Osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z różnych programów i form wsparcia, zarówno ze strony państwa, jak i organizacji pozarządowych. Istotne jest, aby dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb danej osoby niepełnosprawnej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) prowadzi wiele programów i projektów mających na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami (nie tylko dorosłych). Wśród programów PFRON można wymienić między innymi programy:

  • dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowania zakupu sprzętu medycznego i ortopedycznego,
  • wspierające budowę i modernizację obiektów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • stypendialne dla studentów, 
  • dotyczące integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, np. wakacyjne, czy wolontariackie.

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do ulg podatkowych (np. rehabilitacyjnej, rodzicowi dziecka niepełnosprawnego ulga na dziecko przysługuje bez względu na jego wiek). Mogą też starać się o świadczenia pieniężne, takie jak np. renta socjalna, lub zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rehabilitacyjne dla ich opiekunów.

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności to osoba, która pomimo swojego stanu zdrowia jest zatrudniona na rynku pracy. W Polsce istnieją różne formy wsparcia dla takich pracowników, takie jak: refundacja kosztów dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zwolnienie z niektórych składek na ubezpieczenie społeczne, czy też możliwość korzystania z dodatkowego urlopu (10 dni), krótszy czas pracy. Celem jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym oraz umożliwienie im pełnej integracji społecznej.

Orzeczenie o niepełnosprawności dla dzieci

To dokument potwierdzający, że osoba, która nie jest pełnoletnia ma określony ubytek zdrowia. Dokument wydawany jest po przeprowadzaniu badania przez lekarza orzecznika. Umożliwia dziecku uzyskanie różnego rodzaju wsparcia, w tym specjalnych zniżek, ulg, refundacji oraz rehabilitacji.

Szkoła, w której uczy się osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki edukacyjne, które umożliwią odpowiedni rozwój i zdobywanie wiedzy. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, szkoła powinna  zapewnić dostosowanie programu nauczania, specjalistyczne pomoce dydaktyczne, pomoc nauczyciela wspomagającego, dostępność do pomieszczeń szkolnych, a także inne dostosowania wynikające z konkretnych potrzeb osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Szkoła powinna również działać w taki sposób, aby zapewnić uczniowi z niepełnosprawnością równouprawnienie w procesie edukacyjnym i społecznym.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub w Miejskim/ Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS/ GOPS) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej — do lat osiemnastu wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. Na komisji należy przedstawić dokumenty potwierdzające stan zdrowia oraz stopień niepełnosprawności, takie jak skierowanie na badania, opinie lekarzy lub dokumenty związane z rehabilitacją. 

Renta socjalna —  komu przysługuje?Renta socjalna — komu przysługuje?Małgorzata Łaziuk

Jeśli osoba ubiegająca się o orzeczenie o niepełnosprawności nie zgadza się z decyzją organu, może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć do organu, który wydał decyzję. W odwołaniu należy podać przyczyny niezgodności z decyzją i żądanie zmiany decyzji. W przypadku odrzucenia odwołania istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu.

Orzeczenie o niepełnosprawności może przynieść wiele korzyści osobom, które je otrzymują. Daje to dostęp do specjalistycznych usług i terapii, które pomagają w poprawie zdrowia i jakości życia. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą również skorzystać z różnego rodzaju ulg i zniżek na przejazdy, leki czy artykuły medyczne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!