Każdy, kto złoży wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dostanie odmowę

W sieci opublikowana została interaktywna mapa terenów budowlanych, dzięki której sprawdzisz tzw. obszary uzupełnienia zabudowy, czyli obszary poza którymi po nowelizacji przepisów w zakresie planowania przestrzennego po 2023 r. nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy. 

Każdy, kto złoży wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dostanie odmowę
 • Monika Świetlińska
 • /
 • 4 sierpnia 2022

Ograniczenie wydawania decyzji

Budowa poza obszarami uzupełnienia zabudowy będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy gmina ma na tym terenie uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan. Analiza dostępna jest za darmo w serwisie Geoportal Na Mapie.

Zgodnie z założeniami reformy planistycznej, planowanej na 2023 rok, gminy uprawnione są do wyznaczenia w "Planie ogólnym" obszarów uzupełnienia zabudowy. Są to takie tereny, poza którymi nie będzie możliwości zabudowy. Oznacza to zatem, że każdy podmiot, który złoży wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dostanie odmowę. 

Jak odrolnić ziemię?Jak odrolnić ziemię?Mikołaj Frączak

Decyzję pozytywną poza tym obszarem otrzymasz wyłącznie w przypadku, gdy gmina ma na tym terenie uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Obecnie wyznaczone na mapach obszary uzupełnienia zabudowy mają charakter poglądowy i mogą jeszcze ulec modyfikacji. Zgodnie z założeniami gminy mają możliwość powiększenia obszaru uzupełnienia zabudowy ze względu na lokalne uwarunkowania. Sam projekt jest nadal w fazie przygotowania, co oznacza, że planowane wdrożenie ustawy nastąpi nie wcześniej niż za rok.

Cel wyznaczania obszarów uzupełniania zabudowy

Ustawodawcy chodzi o ograniczenie niekontrolowanego zjawiska rozlewania się zabudowy, które prowadzi do chaosu przestrzennego. W ocenie specjalistów stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce jest bardzo zły. Wynika to z funkcjonującego systemu planowania przestrzennego, którego skutkiem jest złe zarządzanie obszarami gmin. 

Sprzyja to powstawaniu niekontrolowanej urbanizacji i niskiej jakości przestrzeni publicznej, a także braku ochrony cennych przyrodniczo obszarów. Jedną z przyczyn fatalnego stanu zagospodarowania jest pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania, które wynosi zaledwie 32,6 % powierzchni kraju. 

Jak wyznacza się obszary uzupełnienia zabudowy?

Mapa terenów budowlanych jest wynikiem analizy urbanistycznej, opisanej w projekcie rozporządzenia pod nazwą.: "W sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy". Należy mieć na uwadze, że jest to projektowane rozporządzenie, które jeszcze nie obowiązuje. 

Ustawa „Lokal za grunt” weszła w życieUstawa „Lokal za grunt” weszła w życieAnna Malinowska

Warstwa terenów budowlanych jest wynikiem analizy wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy. Są to tereny, wyznaczane w planowanym dokumencie pod nazwą.: "Plan ogólny gminy". 

Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczają tereny, co do którym ma zostać ograniczone wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak więc poza tymi obszarami nie będzie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, w celu wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy gmina identyfikuje zgrupowania minimum 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą obiektów nie przekracza 100 metrów. Od tych budynków wyznacza się następnie bufor o szerokości 50 metrów, który ma zapewnić wypełnienie większości przestrzeni pomiędzy budynkami.

Kilka słów o planowanej reformie planistycznej

Projekt ustawy stanowi element Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Planowany termin wejścia w życie przepisów ustawy to 1 stycznia 2023 roku. 

Samowola budowlana. Kiedy można ją zalegalizować i jak to zrobić?Samowola budowlana. Kiedy można ją zalegalizować i jak to zrobić?Mikołaj Frączak

Wyjątkiem są jednak przepisy dotyczące wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego i dalszej cyfryzacji aktów planistycznych. Te zaś wejdą w życie terminie późniejszym, czyli 1 stycznia 2026 roku.

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie procesu budowlanego została zrealizowana poprzez ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471, z późn. zm.). Projekt zmiany tejże ustawy jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Reforma zakłada wprowadzenie do polskiego systemu zagospodarowania przestrzennego trzech zmodyfikowanych dokumentów planistycznych, czyli:

  • Planu ogólnego, który miałby zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • Planu zabudowy, który miałby zastąpić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
   • Standardów urbanistycznych, które miałyby dotyczyć terenów przeznaczonych do uzupełnienia zabudowy planu ogólnego, czyli terenów na których nie ma sporządzonych żadnych planów zabudowy.

    Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
    Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

    Security Magazine

    Czy ten artykuł był przydatny?

    Newsletter

    Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!