Kim jest mąż zaufania i obserwator społeczny?

Mąż zaufania oraz obserwator społeczny to osoby, które są powoływane do obserwacji pracy obwodowych komisji wyborczych w czasie wyborów. Są oni na miejscu przed otwarciem lokali wyborczych, czuwają obserwując przebieg głosowania, liczenie głosów i sprawdzają sporządzenie protokołu. 

Kim jest mąż zaufania i obserwator społeczny?
 • Anna Petynia-Kawa
 • /
 • 17 stycznia 2023

Kim jest mąż zaufania? 

Mąż zaufania to osoba, która jest wyznaczona przez komitet wyborczy do kontrolowania czynności wyborczych, które podejmuje komisja wyborcza. Ma on zatem dopilnować, by wybory były przeprowadzone według obowiązującego prawa. 

By zostać mężem zaufania należy mieć obywatelstwo Polskie i najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat. Taka osoba nie może być także pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub praw wyborczych przez orzeczenie Trybunału Stanu, które jest prawomocne. Ponadto nie może być ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu, które jest prawomocne. 

Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Damian Jemioło

Jednocześnie, warto zaznaczyć, że mąż zaufania nie może kandydować w wyborach. Ponadto, nie może być: 

 • komisarzem wyborczym, 
 • pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego, 
 • pełnomocnikiem wyborczym, 
 • urzędnikiem wyborczym, 
 • członkiem komisji wyborczej. 

Kto wyznacza męża zaufania? 

Męża zaufania może wyznaczyć pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego albo inna osoba, która ma prawo wyznaczyć po jednym mężu zaufania do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Komisje terytorialne dzielą się na: 

 • wojewódzkie, 
 • powiatowe, 
 • gminne. 

Wybory parlamentarne. Ile czasu na usunięcie plakatów wyborczych?Wybory parlamentarne. Ile czasu na usunięcie plakatów wyborczych?Mikołaj Frączak

Kim jest obserwator społeczny? 

Obserwator społeczny to osoba, którą powołuje stowarzyszenie lub fundacja. Zazwyczaj takie NGO w celach statutowych ma dbanie o demokratyczny ustrój państwa, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz prawa obywatelskie.

Ta funkcja łączy w sobie uprawnienia męża zaufania. Różnica polega na tym, że nie ma on prawa zgłaszać swoich uwag do protokołu oraz nie może być obecny podczas przewożenia protokołu do komisji wyborczej wyższego stopnia.

W jaki sposób wygasa funkcja obserwatora społecznego i męża zaufania? 

Funkcja obserwatora społecznego oraz męża zaufania wygasa, jeśli: 

 • osoba ją pełniąca się jej zrzecze, 
 • nastąpi śmierć osoby, 
 • zostanie odwołana albo zostanie podpisana zgoda na zgłoszenie jej do komisji wyborczej, 
 • osoba pełniąca funkcję wystartuje w wyborach, 
 • osoba ją piastująca zostaje pełnomocnikiem wyborczym, komisarzem lub urzędnikiem wyborczym. 

Rada Ministrów za powstaniem Centralnego Rejestru WyborcówRada Ministrów za powstaniem Centralnego Rejestru WyborcówMartyna Kowalska

Wszystkie zadania osób piastujących te funkcje określają przepisy Kodeksu wyborczego. Na mocy tych przepisów są oni uprawnieni tylko do rejestracji czynności obwodowych komisji wyborczych. Nie mogą oni umieszczać w Internecie zarejestrowanych treści. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!