Komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza?

Proces legislacyjny jest w naszym kraju dość skomplikowany, a przede wszystkim wieloetapowy, zawsze rozpoczyna go jednak inicjatywa ustawodawcza. Kto posiada to konstytucyjne prawo? Wyjaśniamy.

Komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 18 kwietnia 2024

Czym jest inicjatywa ustawodawcza?

Inicjatywa ustawodawcza jest prawem do wnoszenia pod obrady parlamentu projektów aktów normatywnych.

Organy władzy ustawodawczej zobowiązane są zaś do rozpatrzenia przedłożonych projektów i zajęcia wobec nich rozstrzygającego stanowiska.

Wobec powyższego właśnie inicjatywa ustawodawcza stanowi pierwszy etap procesu legislacyjnego.

Jak wygląda procedura zmiany Konstytucji?Jak wygląda procedura zmiany Konstytucji?Jakub Stasak

Główny krąg podmiotów, którym przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej, określany jest zazwyczaj w Konstytucji.

Niektóre aspekty związane ze wspomnianymi uprawnieniami mogą jednak znajdować się również w ustawach zwykłych, regulaminach parlamentarnych lub wynikać ze zwyczaju.

Komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza?

Zgodnie z artykułem 118. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywa ustawodawcza w naszym kraju przysługuje:

• posłom,

• Senatowi,

• Prezydentowi Rzeczypospolitej,

• Radzie Ministrów,

• grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Co niezwykle istotne, wnioskodawca, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają także skutki finansowe jej wykonania.

Prezydenckie weto ustawodawcze — jakie ma konsekwencje?Prezydenckie weto ustawodawcze — jakie ma konsekwencje?Jakub Stasak

W myśl artykułu 76. uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 roku – Regulamin Senatu:

„Senat podejmuje postępowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej na wniosek komisji lub co najmniej 10 senatorów. O podjęciu postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej Marszałek Senatu zawiadamia Marszałka Sejmu i Prezesa Rady Ministrów”.

Szczegóły dotyczące realizacji prawa inicjatywy ustawodawczej przysługującego posłom, zawarte zostały natomiast w artykule 32. uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

„Poselskie projekty ustaw mogą być wnoszone przez komisje sejmowe lub co najmniej 15 posłów podpisujących projekt”.

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną oraz organizacją zbierania podpisów obywateli popierających projekt, wykonuje powołany w tym celu komitet inicjatywy ustawodawczej.

Według artykułu 10. ustawy z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli:

„Pełnomocnik komitetu wnosi do Marszałka Sejmu projekt ustawy z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt”.

Ograniczenia inicjatywy ustawodawczej

Projekt ustawy zgłaszany przez obywateli nie może dotyczyć spraw, dla których Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza.

Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jakub Stasak

Wyłączną kompetencją Rady Ministrów jest inicjatywa ustawodawcza w zakresie:

• ustawy budżetowej,

• ustawy o prowizorium budżetowym,

• zmiany ustawy budżetowej,

• ustawy o zaciąganiu długu publicznego,

• ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo.

Prawo inicjatywy ustawodawczej zostało ponadto ograniczone w przypadku projektu ustawy o zmianie Konstytucji, który może przedłożyć wyłącznie co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!