Koniec z obowiązkiem zgłaszania nabycia pojazdów?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie przerejestrowania pojazdów zniesiony został obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpiono go obowiązkiem przerejestrowaniem pojazdu.

Koniec z obowiązkiem zgłaszania nabycia pojazdów?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 3 lipca 2023

Nieskuteczne przepisy, więc będą zmiany 

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. przepisy, nakładają na właścicieli pojazdów kary za niezgłoszenie zbycia lub nabycia w określonym terminie. Jak wskazuje kilkuletnia praktyka stosowania owych przepisów, są one nieskuteczne i powodują istotne niedogodności dla obywateli. Minister Cyfryzacji w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury zaproponowali zastąpienie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji pojazdu. Obywatele będą ograniczać się tylko do wykonania jednej czynności – przerejestrowania (zamiast obecnego zgłoszenia nabycia pojazdu i dodatkowo jego przerejestrowania).

Nowe oznaczenia samochodów policyjnychNowe oznaczenia samochodów policyjnychMikołaj Frączak

Zapewni to aktualność danych właścicieli pojazdów w centralnej ewidencji pojazdów, na której bazuje m.in. Policja i inne służby, chociażby nakładając mandaty. Rozwiązany zostanie problem nakładania mandatów na osoby, które już nie są właścicielami pojazdów, ale wobec braku przerejestrowania i wprowadzenia zmiany danych nadal figurują w CEPiK jako właściciele. Zgodnie z przepisami ustawy, właściciel pojazdu będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni).

"Sztywne" kary 

W przypadku nieterminowego dopełnienia obowiązku właściciel pojazdu będzie podlegać karze na zasadach takich jak aktualne nieterminowe zgłoszenie nabycia pojazdu, przy wprowadzeniu „sztywnej” wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu, tj.:

  • w wysokości 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu (obecna wysokość kary nawet do 1 000 zł),
  • w wysokości 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu (obecna wysokość kary nawet do 1 000 zł za brak zgłoszenia nabycia pojazdu),
  • w wysokości 1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni.

 Czy trzeba przerejestrować auto?

Kupno samochodu oznacza konieczność jego przerejestrowania – obowiązek ten wynika z art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ile jest czasu na przerejestrowanie auta? Masz na to 30 dni, zgodnie z brzmieniem art. 78 ust. 2: Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Do 1 stycznia 2020 r., mimo konieczności przerejestrowania pojazdu, za niedopełnienie tego obowiązku właścicielom nie groziły żadne kary. Od początku 2020 roku w przywołanej ustawie znalazł się zapis, a dokładnie artykuł 140mb, zgodnie z którym niezawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z karą pieniężną. 

Jak sprawdzić stan autobusu przed podróżą?Jak sprawdzić stan autobusu przed podróżą?Martyna Kowalska

W rezultacie, biorąc pod uwagę brzmienie wcześniej wskazanego artykułu 78, z którego wynika konieczność przerejestrowania auta po jego zbyciu/nabyciu, jeśli nie dopilnujemy całej procedury w terminie 30 dni, grożą nam za to konsekwencje finansowe. Co ważne, kara za nieprzerejestrowanie samochodu sama w sobie nie obowiązuje, a jest to kara za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu.

 

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!