Kto ma prawo do przebywania w budynkach polskiego parlamentu?

Formacją odpowiedzialną za ochronę Sejmu i Senatu jest Straż Marszałkowska. Kto i na jakich zasadach uprawniony jest do przebywania w budynkach polskiego parlamentu? Wyjaśniamy.

Kto ma prawo do przebywania w budynkach polskiego parlamentu?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 14 lutego 2024

Kto może wejść do budynków polskiego parlamentu?

Szczegółowe zasady dotyczące wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu określa zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 roku.

Skrócenie kadencji Sejmu i przedterminowe wybory — kiedy są możliwe?Skrócenie kadencji Sejmu i przedterminowe wybory — kiedy są możliwe?Jakub Stasak

W świetle wspomnianych przepisów następuje to na podstawie:

• odpowiedniej legitymacji (poselska posła bieżącej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, senatorska senatora bieżącej kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, imienny identyfikator posła bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej),

• imiennego identyfikatora pracownika Kancelarii Sejmu albo Kancelarii Senatu,

• karty prasowej,

• karty wstępu obsługi technicznej dziennikarzy,

• okresowej karty wstępu (w tym karty wstępu byłego posła i karty wstępu byłego senatora),

• jednorazowej karty wstępu,

• jednorazowej karty wstępu do Biblioteki Sejmowej,

• listy imiennej (zawierająca co najmniej: imię i nazwisko osoby wchodzącej, a w przypadku osoby pełnoletniej również – numer ewidencyjny PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem).

Wstęp na salę obrad

Co niezwykle istotne, nie wszystkie powyższe dokumenty uprawniają do wejścia na salę plenarną w trakcie obrad.

Taką możliwość mają oczywiście posłowie i senatorowie aktualnej kadencji, osoby posiadające imienny identyfikator pracownika Kancelarii Sejmu albo Kancelarii Senatu oznaczony symbolem „S”, okresową kartę wstępu oznaczona symbolem „S”, a także osoby i delegacje zaproszone przez Marszałka Sejmu (na podstawie jednorazowych kart wstępu, z wyjątkiem delegacji zagranicznych, które wchodzą na salę posiedzeń Sejmu na podstawie list imiennych).

Według artykułu 170. Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby piastujące kluczowe funkcje w administracji państwowej.

Marszałek Sejmu — jakie ma kompetencje?Marszałek Sejmu — jakie ma kompetencje?Jakub Stasak

Do wspomnianego grona należą m.in.:

• Prezydent – „gdy uzna to za celowe”,

• członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli (w razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu mogą delegować swoich upełnomocnionych zastępców),

• Marszałek Senatu,

• Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – Przewodniczący Trybunału Stanu,

• Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

• Rzecznik Praw Obywatelskich,

• Rzecznik Praw Dziecka,

• Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

• Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,

• Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

• Prokurator Generalny,

• Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Jawność obrad Sejmu

Zgodnie z artykułem 172. Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jego posiedzenia są jawne, co zapewnione zostaje w szczególności poprzez:

• wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Sejmu,

• umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z posiedzeń Sejmu,

• umożliwienie publiczności obserwowania obrad Sejmu z galerii w sali posiedzeń Sejmu, na zasadach określonych przez Marszałka Sejmu w przepisach porządkowych.

Chcące skorzystać z niniejszego prawa osoby indywidualne obowiązane są do uzyskania, wydawanej przez Straż Marszałkowską w dziale przepustek, jednorazowej karty wstępu.

Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana — ile głosów potrzeba, by wygrać sejmowe głosowanie?Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana — ile głosów potrzeba, by wygrać sejmowe głosowanie?Jakub Stasak

Zamiar obserwacji obrad należy zgłosić na piśmie nie później niż dobę przed planowanym wstępem.

Ważne: Warunkiem uzyskania karty wstępu na znajdującą się w sali posiedzeń Sejmu galerię jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!