Kto może ubiegać się o drugi paszport?

Co do zasady jedna osoba może posiadać tylko jeden ważny paszport, w uzasadnionych przypadkach, prawo pozwala jednak na wydanie drugiego dokumentu. Kto może ubiegać się o drugi paszport i jak wygląda cała procedura? Wyjaśniamy.

Kto może ubiegać się o drugi paszport?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 16 października 2023

Kto może uzyskać drugi paszport?

W myśl artykułu 22. ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych drugi paszport może zostać wydany w wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o taki dokument.

Zmiana numeru PESEL — kiedy jest możliwa i jak przebiega procedura?Zmiana numeru PESEL — kiedy jest możliwa i jak przebiega procedura?Jakub Stasak

Wśród nich znajdują się w szczególności:

• względy ochrony życia i zdrowia tej osoby,

• poważne trudności w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej,

• trudności w przekroczeniu granicy danego państwa z powodu posiadania wizy lub pieczęci jednego z krajów, które pozostają w konflikcie,

• względy bezpieczeństwa państwa.

Przytoczony przepis stanowi ponadto, iż:

„Po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport, z tym że okres jego ważności wynosi 2 lata od daty jego wydania”.

Jakie dokumenty należy przygotować?

W celu zainicjowania procedury wydania drugiego paszportu należy przygotować:

• wszelkie dokumenty, potwierdzające wystąpienie opisanych powyżej okoliczności,

• jedno aktualne kolorowe zdjęcie (wykonane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku),

• ważny paszport biometryczny,

• dowód uiszczenia opłaty za paszport (po złożeniu wniosku nie podlega ona zwrotowi).

Jak sprawdzić prawo jazdy pracownika?Jak sprawdzić prawo jazdy pracownika?Jakub Stasak

W przypadku, gdy wniosek o wydanie drugiego paszportu dotyczy dziecka, niezbędne będą dodatkowo zgody:

• matki,

• ojca,

• opiekuna prawnego lub kuratora.

Jeśli dziecko, którego dotyczy wniosek, ma więcej niż pięć lat, musi być obecne podczas składania wniosku o drugi paszport.

Ile wynosi opłata za wydanie drugiego paszportu?

Opłaty za wydanie drugiego paszportu wynoszą odpowiednio:

280 zł – jeśli wniosek składany jest w Polsce,

• składając wniosek za granicą, informacje o wysokości opłaty uzyskasz za pośrednictwem stron internetowych polskiego konsulatu, znajdującego się w kraju, w którym chcesz otrzymać drugi paszport.

Sposoby uiszczenia powyższej opłaty oraz numery rachunków bankowych różnią się w zależności od poszczególnych punktów paszportowych.

Jak odebrać drugi paszport?

Odbiór drugiego paszportu możliwy jest:

• osobiście (w punkcie paszportowym, w którym złożony został dany wniosek),

• osobami uprawnionymi do odbioru drugiego paszportu dla dziecka są jego rodzice, inny opiekun prawny lub kurator (dziecko nie musi być obecne przy odbiorze dokumentu).

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu możliwe jest w dowolnym punkcie paszportowym, zlokalizowanym tak w kraju, jak i poza jego granicami.

Szczegółowe informacje dotyczące adresów wspomnianych punktów, dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich oraz w polskich konsulatach.

Czym jest Karta Polaka?Czym jest Karta Polaka?Jakub Stasak

Analizowana procedura zajmuje zwykle około miesiąca, licząc od dnia złożenia wniosku, w niektórych przypadkach termin ten może jednak zostać wydłużony.

Przewidywany termin odbioru drugiego paszportu powinien zostać podany przez urzędnika przyjmującego wniosek o jego wydanie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!