Zmiana numeru PESEL - kiedy jest możliwa i jak przebiega procedura?

PESEL to jedenastocyfrowy numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, w którym zaszyfrowane są istotne informacje na temat jego posiadacza. W jakich sytuacjach możliwa jest zmiana numeru PESEL i jak wygląda cała procedura? Wyjaśniamy.

Zmiana numeru PESEL - kiedy jest możliwa i jak przebiega procedura?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 13 października 2023

W jakich sytuacjach możliwa jest zmiana numeru PESEL?

W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 2000 roku numer PESEL skonstruowany został w następujący sposób:

• cyfry od 1 do 6 oznaczają datę urodzenia (w kolejności: rok, miesiąc, dzień),

• cyfry od 7 do 9 to liczba porządkowa,

• cyfra dziesiąta jest symbolem płci (parzysta dla kobiet, nieparzysta dla mężczyzn),

• cyfra jedenasta jest cyfrą kontrolną.

Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa?Jakub Stasak

Wobec powyższego zmiana numeru PESEL następuje w przypadkach takich jak:

• sprostowanie daty urodzenia,

• zmiana płci,

• nadanie numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej, mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

Jeśli zmiana numeru PESEL związana jest z powstaniem nowego aktu urodzenia (na przykład w wyniku adoptowania dziecka), to zostanie on nadany z urzędu, wobec czego, urzędnik sam zadba o wszystkie formalności.

Jak wygląda procedura zmiany numeru PESEL?

Zgodnie z paragrafem trzecim artykułu 19. ustawy z dnia 24 września 2010 roku (z późniejszymi zmianami) o ewidencji ludności, organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:

• kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący zmian w akcie urodzenia (w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci),

• organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru (zwykle urząd gminy), w przypadku, gdy nastąpiła pomyłka podczas wprowadzania danych do systemu lub urzędnik wprowadzony został w błąd, co do tożsamości osoby, której nadawany był numer PESEL.

Na jaką pomoc możesz liczyć w konsulacie?Na jaką pomoc możesz liczyć w konsulacie?Jakub Stasak

W myśl paragrafu 20. wspomnianej ustawy, organy te:

„Niezwłocznie przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane niezbędne do zmiany numeru PESEL ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji”.

Informacje dodatkowe

Opisana procedura jest bezpłatna.

Na Lotnisku Chopina w Warszawie uzyskasz szybki paszport tymczasowyNa Lotnisku Chopina w Warszawie uzyskasz szybki paszport tymczasowyJakub Stasak

Czas oczekiwania na zmianę numeru PESEL wynosi maksymalnie 30 dni, liczone od dnia wpłynięcia wniosku do ministerstwa.

Pamiętaj: O zmianie numeru PESEL należy niezwłocznie powiadomić różnego rodzaju instytucje (na przykład urząd skarbowy, banki czy uczelnię), a także pracodawcę.

Obowiązkowej wymianie podlegają wówczas również dokumenty takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz paszport.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!