Kto nie może ogłosić upadłości?

Upadłość konsumencka jest jednym ze sposobów na wyjście z zadłużenia, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, w niektórych przypadkach, sąd może jednak także odrzucić wniosek o wszczęcie wspomnianej procedury. Kto nie może ogłosić upadłości? Wyjaśniamy.

Kto nie może ogłosić upadłości?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 26 czerwca 2024

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w którym stwierdzona zostaje niewypłacalność (potocznie określana jako bankructwo) osób fizycznych.

Bezpodstawne wzbogacenie — jak definiuje je Kodeks cywilny?Bezpodstawne wzbogacenie — jak definiuje je Kodeks cywilny?Jakub Stasak

W myśl artykułu 11. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku (z późniejszymi zmianami) – Prawo upadłościowe:

„Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące ”.

Upadłość konsumencka spełnia dwie podstawowe funkcje:

oddłużenie konsumenta – w wyjątkowych przypadkach całkowite umorzenie zobowiązań,

odzyskanie należności przez wierzycieli – poprzez spieniężenie określonej części majątku dłużnika oraz wyznaczenie planu spłaty.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli konsument:

• nie spełnia warunków niewypłacalności,

• prowadzi działalność gospodarczą – wniosek można złożyć dopiero po wykreśleniu firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

• ukrył swój majątek lub istotnie przyczynił się do pokrzywdzenia wierzycieli (np. dokonując aktu darowizny na rzecz osoby trzeciej),

• w ciągu ostatnich dziesięciu lat został całkowicie lub częściowo oddłużony w wyniku postępowania upadłościowego, bądź postępowanie takie zostało wszczęte, a następnie umorzone.

Pojęcie przedawnienia w polskim prawie karnymPojęcie przedawnienia w polskim prawie karnymJakub Stasak

Ważne: W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np. ciężka choroba), sąd może ogłosić upadłość konsumenta pomimo zajścia powyższych negatywnych przesłanek.

Wniosek o upadłość konsumencką – gdzie złożyć?

Wniosek o upadłość konsumencką złożyć należy w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Czas trwania postępowania w sprawie upadłości może być bardzo zróżnicowany, gdyż zależny od wielu czynników, takich jak liczba wierzycieli czy efektywność działania konkretnego sądu.

Ile lat więzienia za długi?Ile lat więzienia za długi?Jakub Stasak

Od momentu złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości konsumenckiej mija zwykle kilka miesięcy.

Pozytywna decyzja sądu w niniejszej sprawie jest zaś równoznaczna ze wszczęciem stosownego postępowania, to z kolei, w zależności od stopnia skomplikowania, zajmuje od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!