Odmówiono pomocy Twojej firmie? MŚP chce, byś mógł się odwołać

Rzecznik MŚP chce, by każdy przedsiębiorca, któremu z różnych powodów odmówiono pomocy publicznej, mógł złożyć odwołanie. W tym celu wystąpił już do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o wprowadzenie takiej możliwości.

Odmówiono pomocy Twojej firmie? MŚP chce, byś mógł się odwołać
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 5 maja 2021

Bez odwołania od odmowy pomocy publicznej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał w ostatnim czasie wiele sygnałów związanych z odmowami udzielenia pomocy publicznej. W związku z tym wystąpił do ministra rozwoju, pracy i technologii „o podjęcie działań w celu ochrony praw przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie udzielane przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy oraz starostów w drodze umowy, którym dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy lub wykonujący zdania starosty dyrektor powiatowego urzędu pracy odmówił udzielenia wnioskowanej pomocy” – napisał rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Motocrossowcy na cenzurowanym. Gdzie off-road jest nielegalny?Motocrossowcy na cenzurowanym. Gdzie off-road jest nielegalny?Anna Malinowska

Odmowa pomocy publicznej i co dalej?

W ocenie rzecznika MŚP w całej procedurze istnieją nieprawidłowości. Z informacji, jakie otrzymał od przedsiębiorców, wynika, że jeśli po wstępnej ocenie wniosku, odpowiedni organ oceni, że dany przedsiębiorca nie spełnił określonych wymogów ubiegania się o pomoc, przedsiębiorca nie może już nic więcej zrobić. Nie ma bowiem takiego narzędzia prawnego, które mogłoby doprowadzić do jakiejkolwiek weryfikacji stanowiska urzędników.

Tymczasem wg rzecznika, taki stan rzeczy pozbawia wielu przedsiębiorców instrumentów, dzięki którym mogliby bronić swoich praw i przedstawić własne racje. W piśmie zwrócono uwagę, że udzielenie wsparcia przez dyrektorów urzędów pracy zawsze odbywa się w dwóch etapach. Najpierw rozpatrywany jest wniosek. Jeśli dojdzie do negatywnej oceny, nie zostaje on uwzględniony. Jeśli natomiast przejdzie ten etap pozytywnie, następuje kolejny tj. zawarcie stosownej umowy z właścicielem przedsiębiorstwa.

Rzecznik MŚP o odmówieniu pomocy publicznej

Przytoczony mechanizm rozstrzygania spraw już we wstępnej fazie rozpatrywania wniosku, budzi zastrzeżenia rzecznika. „Ta okoliczność przesądza, że mamy tutaj do czynienia z procedurą administracyjną, która w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku powinna zakończyć się w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie” – wskazuje Adam Abramowicz.

Według rzecznika MŚP w przypadku wsparcia udzielanego przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy oraz starostów konieczne jest wprowadzenie podobnych rozwiązań prawnych jak w przypadku zwolnienia z obowiązku opłacania należności wobec ZUS, które znalazły się w art. 31zq ust. 7 i ust. 8 ustawy antycovidowej.

Rośnie rynek regenerowanych telefonów komórkowychRośnie rynek regenerowanych telefonów komórkowychMikołaj Frączak

Odmowa przyznania pomocy tylko w drodze decyzji?

Według Adama Abramowicza, za każdym razem, kiedy organ z różnych powodów decyduje się na odmowę przyznania pomocy, o jaką wnioskuje przedsiębiorca, powinna być wydawana decyzja, od której przysługuje prawo do wniesienia odwołania, bądź wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!