Podmioty ekonomii społecznej czekają na ustawę

Projekt ustawy regulujący rozwiązania dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz działania podmiotów ekonomii społecznej (PES) powstał w ministerstwie rodziny. Aktualnie w naszym kraju funkcjonuje około 90 tys. PES, w których pracę i szansę na godne życie znajduje 210 tys. pracowników.

Podmioty ekonomii społecznej czekają na ustawę
  • Michał Górecki
  • /
  • 27 maja 2021

Co to jest ekonomia społeczna?

Jak tłumaczy ministerstwo rodziny i polityki społecznej, ekonomia społeczna jest szczególnym rodzajem działalności, w którym maksymalizacja zysku lub indywidualne korzyści nie są tak istotne jak osiąganie określanych celów społecznych. W przypadku PES największy nacisk kładziony jest na ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy dzięki takim rozwiązaniom mogą pokonać wiele trudności i odnaleźć się na rynku pracy.

Często jeździsz w nocy? Od 1 czerwca ważna zmiana przepisów!Często jeździsz w nocy? Od 1 czerwca ważna zmiana przepisów!Martyna Kowalska

Skala działania ekonomii społecznej w Polsce

210 tysięcy osób to więcej niż ludność niektórych miast wojewódzkich takich jak Kielce, Olsztyn czy Opole. To właśnie tylu ludzi znajduje dziś pracę dzięki tzw. podmiotom ekonomii społecznej, których aktualnie w Polsce jest około 90 tysięcy. Przekładając to na strukturę zatrudnienia to około 1,8% wszystkich pracujących w naszym kraju.

Dzięki PES przed wykluczeniem udało się obronić wiele osób w tym niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz tych, które z wielu powodów miały problem z odnalezieniem się na współczesnym i wymagającym rynku pracy.

Projekt ustawy o ekonomii społecznej

- „Przygotowaliśmy projekt ustawy zawierający szereg rozwiązań korzystnych zarówno dla osób zagrożonych wykluczeniem, jak i samych podmiotów ekonomii społecznej. To także wiele korzyści systemowych” – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Powstanie tego projektu poprzedziły wielomiesięczne konsultacje prowadzone m.in. na płaszczyźnie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który zapewnił udział wielu osób zaangażowanych w działanie PES w Polsce. W opinii ekspertów spójne prawo regulujące tę problematykę może być kamieniem milowym dla działalności już istniejących oraz nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Co zawiera projekt ustawy o ekonomii społecznej?

Ustawa nareszcie wprowadza do polskiego prawa wiele definicji, które określają krąg podmiotów ekonomii społecznej, a także wskazuje osoby, które można uznać za zagrożone wykluczeniem społecznym. Kolejnym ważnym elementem jest wprowadzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Przypisy odnoszą się do dwóch istotnych obszarów PES. Pierwszym jest zatrudnienie oraz reintegracja osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Drugim jest zaliczenie PES do instrumentów usług społecznych, oraz określenie zasad współpracy między tego typu podmiotami a administracją publiczną.

TOP10 sytuacji, w których może przydać się aplikacja mObywatelTOP10 sytuacji, w których może przydać się aplikacja mObywatelMichał Górecki

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Proponowana przez MRiPS ustawa określa także instrumenty wsparcia finansowego, jakie mogą zostać udzielone PES na cele związane z zatrudnieniem osób, którym grozi wykluczenie społeczne. W grę wchodzi m.in. finansowanie ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. PES będą mogły liczyć także na zwolnienia podatkowe.

Innym rodzajem wsparcia będą resortowe i rządowe programy na rzecz rozwoju tego typu działalności. Mają one pełnić role uzupełniającą paletę pomocy dla tego typu przedsięwzięć.

- Ustawa przewiduje możliwość finansowania programów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, a także z Fundusz Pracy na podstawie umowy zawieranej pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego – tłumaczy szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

POBIERZ bezpłatne wydanie “RODOmagazyn”. Chroń siebie i najbliższych, bądź na bieżąco z informacjami na temat cyberbezpieczeństwa, RODO i ochrony danych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: umowy

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!