Pomoc dla firm w ramach Polityki Nowej Szansy. Co to jest?

Koronawirus i spowolnienie gospodarki zrobiły swoje – jak raportuje Coface tylko w pierwszej połowie 2020 roku wobec 452 firm w Polsce sądy ogłosiły postanowienia dotyczące upadłości i restrukturyzacji. Według ekspertów, może być to zaledwie początek czarnej serii. Nic więc dziwnego, że co chwile pojawiają się nowe pomysły dotyczące pomocy przedsiębiorcom, którzy popadli w poważne kłopoty. Jednym z nich ma być tzw. Polityka Nowej Szansy. Stosowną ustawę podpisał już prezydent Andrzej Duda. Na czym będzie polegało to rozwiązanie?  

Pomoc dla firm w ramach Polityki Nowej Szansy. Co to jest?
  • Michał Górecki
  • /
  • 7 sierpnia 2020

Co to jest Polityka Nowej Szansy?

Jak wylicza Ministerstwo Rozwoju w ciągu dekady, każdego roku z państwowego budżetu około 120 mln złotych będzie trafiało dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Takich rozmiarów wsparcie przewidziano w ustawie dotyczącej Polityki Nowej Szany, którą podpisał niedawno prezydent. Nowe przypisy przewidują także ulgi na restrukturyzację niektórych należności o charakterze publiczno prawnym, których łączna wartość szacowana jest na 50 mln złotych każdego roku.

Jak informuje resort, operatorem pomocowego mechanizmu będzie Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). W komunikacie dodano, że przyjęte zasady wspierania firm zostały skonstruowane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, które dotyczą państwowej pomocy na ratowanie oraz restrukturyzację niefinansowych przedsiębiorstw, które z różnych przyczyn znalazły się w niełatwej sytuacji. Zgodnie z harmonogramem, przepisy wejdą w życie niebawem, bo w ciągu 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

Kto będzie mógł skorzystać z Polityki Nowej Szansy?

W opublikowanym w środę (29.07.) komunikacie, Ministerstwo Rozwoju informuje, że z rozwiązań przewidzianych w nowej ustawie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego lub ciąży nad nimi widmo likwidacji.

Uzyskana w ten sposób pomoc, będzie mogła zostać wykorzystana wyłącznie na działania restrukturyzacyjne bądź poprawę płynności finansowej w związku z trwającą restrukturyzacją. Dotyczy to zarówno małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak i dużych przedsiębiorców. Według deklaracji resortu obowiązki firm starających się o tego typu pomoc będą ograniczone do minimum. „Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady będą to pożyczki” — napisano na stronie ministerstwa.

Polityka Nowej Szansy – szczegóły wsparcia

Autorzy ustawy mówią o precyzyjnie dostosowanym do konkretnej sytuacji wsparciu na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w tarapatach. Wspomniana pomoc obejmuje m.in. „prewencję niewypłacalności”, która ma za zadanie promować strategiczne i zgodne z wszelkimi zasadami podejście do zarządzania firmą. Ustawodawcy zależy, by przedsiębiorca mógł skorzystać z odpowiednich instrumentów, które mogą z wyprzedzeniem ostrzec nas przed potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w danej firmie.

Innym celem, jest stworzenie takich podstaw prawnych aby były one fundamentem wsparcia finansowego, które ma zostać przeznaczone na ratowanie bądź restrukturyzację pogrążonego w kryzysie przedsiębiorstwa. Ważne jest przy tym, aby firma ubiegająca się o pomoc mogła wykazać ciągle aktualny potencjał rozwojowy.

Autorom nowego prawa zależy również na tym, by istniały takie rozwiązania prawne, które pozwolą na szybką oraz niedrogą procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które może mieć poważne problemy z przeprowadzeniem efektywnej restrukturyzacji.

Polityka Nowej Szansy przewiduje także wsparcie ekspertów obejmujące doradców a nawet… psychologów dla przedsiębiorców, którzy po niepowodzeniu chcą podjąć kolejną działalność gospodarczą.

Pożyczki i pomoc na ratowanie w ramach Polityki Nowej Szansy

Pierwszą z wymienionych przez ministerstwo form wsparcia są krótkookresowe pożyczki będące „pomocą na ratowanie”. To ile pieniędzy otrzyma dany przedsiębiorca, będzie uzależnione od jego indywidualnej sytuacji. Zgodnie z przyjętymi zasadami, takie pożyczki będą udzielane na pół roku. Prawo zakłada, że jeśli z jakiegoś powodu okaże się, że wspomniany okres będzie zbyt krótki lub kwota wsparcia będzie zbyt niska, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dodatkową pomoc z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. W przypadku dużych firm, sytuacja będzie podobna jednak mówimy tu o innej puli tj. pomocy na restrukturyzację (szczegóły w dalszej części tekstu). Dzięki takiemu działaniu wydłuży się automatycznie okres spłaty takiej pożyczki do 18 miesięcy. Głównym celem takiego działania jest wsparcie płynnościowe na czas niezbędny do opracowania planu ratunkowego (restrukturyzacji) bądź sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. Autorzy przepisów przewidzieli również, że jeśli przedsiębiorca wyjdzie na prostą i będzie mógł kontynuować dotychczasową działalność, oddalając tym samym konieczność restrukturyzacji bądź likwidacji będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie i zwrócić udzieloną pożyczkę.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w ramach Polityki Nowej Szansy

Tego rodzaju pomoc będzie przyznawana małym i średnim firmom na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy a jej wysokość będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji wnioskującego o wsparcie przedsiębiorcy. Jak wspomnieliśmy przed chwilą może być ono udzielone jako „przedłużenie” czy bardziej kontynuacja opisanej wcześniej pomocy na ratowanie. Mowa o przedsiębiorcach, którzy mogą samodzielnie przeprowadzić proces restrukturyzacyjny, ale potrzebna jest im do tego poprawa płynności finansowej.

Pomoc na restrukturyzację w ramach Polityki Nowej Szansy

To rozwiązanie dedykowane jest dla przedsiębiorców, którzy opracowali już plan restrukturyzacji, ale z różnych powodów nie są w stanie go samodzielnie zrealizować.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Salmonella na jajkach z Biedronki
konsument

Salmonella na jajkach z Biedronki

Na popularnych i często kupowanych jajkach Moja Kurka w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzona została obecność pałeczek Salmonella z grupy D na powierzchni skorupek oraz w treści...
Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?
firma

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Każdego dnia w Polsce powstaje przynajmniej jedna Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – wynika z rządowych statystyk. Kto powinien zastanowić się nad takim rozwiązaniem i jak założyć Prostą Spółkę...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!