Wczasy pod gruszą to nie wszystko. Z jakich świadczeń socjalnych możesz skorzystać jako zatrudniony?

Wczasy pod gruszą to nie wszystko. Z jakich świadczeń socjalnych możesz skorzystać jako zatrudn
  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 10 sierpnia 2020

Nie tylko pracownicy sfery budżetowej mają możliwość skorzystania z wielu świadczeń socjalnych. Również ci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą otrzymać dodatkowe środki.

Dodatkowe świadczenia wypłacane są w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Taki fundusz musi utworzyć każdy przedsiębiorca, który na 1 stycznia danego roku ma 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli w firmie jest mniej pracowników (przynajmniej 20 osób), to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych może być utworzony na wniosek związku zawodowego. Jest jeden wyjątek od takiego obowiązku. Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie trzeba tworzyć jeśli pracodawca do końca stycznia danego roku poinformuje załogę, że nie będzie wypłacał świadczenia urlopowego. Jednostki budżetowe mają obowiązek tworzenia ZFŚS zawsze. Niezależnie od liczby pracowników.

Co to są wczasy pod gruszą?

„Wczasy pod gruszą” to świadczenie urlopowe wypłacane raz w roku. Należy się pracownikowi, który korzysta z urlopu w wymiarze 14 dni kalendarzowych. „Wczasy pod gruszą” są dofinansowaniem wycieczek pracowników albo kolonii dla dzieci pracowników. To w jaki sposób będzie można skorzystać z takiego rozwiązania zależy od ustaleń pracodawcy zawartych w regulaminie zakładowym. „Wczasy pod gruszą” mogą być wypłacone zarówno przed, jak i po urlopie pracownika.

W 2020 roku świadczenie urlopowe wynosi maksymalnie 1 550,26 zł przy pełnym etacie. W przypadku mniejszego wymiaru czasu pracy kwota zmniejsza się proporcjonalnie. Świadczenie urlopowe musi być wypłacone nie później niż w dzień, który poprzedza rozpoczęcie się urlopu. Świadczenie urlopowe nie jest objęte składkami na ubezpieczenie społeczne.

Komu należy się świadczenie socjalne z ZFŚS

Wypłata świadczeń socjalnych powinno być uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Jeśli więc pracownik chce otrzymać takie świadczenie, powinien złożyć oświadczenie o swojej sytuacji finansowej i rodzinnej. Jeśli pracownik nie chce ujawniać swoich dochodów, to może dostać świadczenie socjalne w najniższej wysokości. Wyłącznie od pracodawcy zależy to w jaki sposób dobierze kryteria przyznawania świadczeń socjalnych.

500+ a wczasy pod gruszą?

Czy 500+ może wpłynąć na to, że nie dostaniemy świadczenia urlopowego? Wielu pracowników zastanawia się, czy otrzymywanie 500+ nie spowoduje, że pracodawca nie wypłaci im „wczasów pod gruszą”. No bo przecież dla świadczeń socjalnych ważna jest sytuacja materialna pracownika. Warto więc przypomnieć, że 500+ nie jest traktowane jako dochód więc w oświadczeniu o sytuacji materialnej nie trzeba go uwzględniać. Wszystko zależy jednak od pracodawcy. Jeśli uzna, że 500+ będzie miało wpływ na sytuację materialną, może to uwzględnić w interpretacji jaka pomoc jest konieczna. Jednoznacznie powinno to być określone w regulaminie zakładowym.

Wśród innych świadczeń socjalnych warto także wymienić dofinansowanie do zakupów biletów na wydarzenia kulturalne, a także paczki dla dzieci, czyli możliwość przekazania paczki dla pociech pracownika. Warunki otrzymania takiej pomocy muszą być określone w regulaminie. Chodzi przede wszystkim o to, czy paczka należna jest każdemu z rodziców. Warto też pamiętać, że paczki nie powinny być takie same. Ich wartość powinna zależeć od sytuacji materialnej rodziny pracownika.

Inne świadczenia socjalne

Pracodawca może też zdecydować się na udzielenie pomocy finansowej albo rzeczowej w formie zapomogi. Zwykle taką pomoc dostają pracownicy w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana raz w roku ale jeśli pracodawca uzna, że jest to uzasadnione, można wypłacić ją częściej. Warto wiedzieć, że w przypadku takiej zapomogi pracodawca może poprosić pracownika, by ten przekazał dane osobowe, które ingerują w jego prywatność ale są konieczne do oceny warunków przyznania świadczenia.

Pożyczka na cele mieszkaniowe

Pracodawca może udzielić pracownikowi niskooprocentowanej pożyczki na cele mieszkaniowe. I jest to jedyny powód dla którego taka pomoc może być udzielona. Regulamin zakładowy powinien szczegółowo określić czy pieniądze mogą być przeznaczone na remont mieszkania, czy też na wykup lub budowę. Zwykle udzielenie takiej pożyczki jest uzależnione od poręczenia dwóch gwarantów, którymi są inni pracownicy. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania, pracodawca będzie mógł potrącić pieniądze z wynagrodzenia poręczycieli.

W uzasadnionych przypadkach pożyczka może być umorzona lub jej spłata zawieszona na określony czas.

Świadczenia z ZFŚS otrzymane w 2020 i w 2021 roku nie podlegają opodatkowaniu do kwoty 2 000 zł.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!