Rady seniorów również na szczeblu powiatowym i wojewódzkim

Nowelizacja ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów dała możliwość powoływania rad seniorów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, co ma na celu wsparcie rady gminy w realizacji zadań skierowanych wobec osób starszych. W Polsce obecnie funkcjonuje jedynie około 350 rad seniorów na 2477 gmin, działających jedynie na poziomie gminnym.

Rady seniorów również na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 11 kwietnia 2023

Nowe zasady od 11 kwietnia 2023

Nowe przepisy, który weszły w życie 11 kwietnia 2023, mają na celu wprowadzenie możliwości powołania rady seniorów również na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim oraz określenie zasad ich funkcjonowania.

Powstaną Cyfrowe Kluby Seniora. Jest konkursPowstaną Cyfrowe Kluby Seniora. Jest konkursAnna Malinowska

Rada gminy, według nowych przepisów, jest zobowiązana do utworzenia rady seniorów, jeżeli wystąpi z wnioskiem określona liczba osób powyżej 60. roku życia. W gminie do 20 000 mieszkańców jest to co najmniej 50 mieszkańców, a w gminie powyżej 20 000 mieszkańców — co najmniej 100 mieszkańców. W przypadku odrzucenia wniosku, kolejny może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego wniosku.

Rada powiatu jest zobowiązana do utworzenia powiatowej rady seniorów na wniosek co najmniej 150 mieszkańców powiatu, którzy ukończyli 60 lat, w powiecie o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 100 000, oraz co najmniej 250 mieszkańców w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców.

Sejmik województwa ma za zadanie utworzenie wojewódzkiej rady seniorów na wniosek co najmniej 500 mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat, w województwie do 2 000 000 mieszkańców, a w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców — na wniosek co najmniej 800 mieszkańców, z których każdy ukończył 60 lat.

Prace Sejmu

Inicjatywa poselska, która daje możliwość powołania rady seniorów na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim, została zgłoszona przez dwa kluby: Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Projekty obu klubów wpłynęły do Sejmu odpowiednio 22 stycznia 2020 r. oraz 14 listopada 2022 r. Podczas prac w Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, uznano, że propozycje będą rozpatrywane łącznie, a wiodącym projektem będzie ten przygotowany przez PiS.

Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa został przyjęty zdecydowaną większością głosów: 444 posłów głosowało za, tylko 3 byli przeciwni, a 2 wstrzymało się od głosu.

25% seniorów nie ma konta bankowego. Czy pomysł ZUS to zmieni?25% seniorów nie ma konta bankowego. Czy pomysł ZUS to zmieni?Monika Świetlińska

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 11 kwietnia.

Znaczenie ustawy

Wprowadzenie możliwości powołania rad seniorów na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim to ważny krok w kierunku zwiększenia ich wpływu na politykę senioralną na różnych szczeblach administracyjnych. Wprowadzenie tych zmian ma na celu lepsze uwzględnienie potrzeb osób starszych w procesie podejmowania decyzji w samorządach lokalnych, powiatowych i wojewódzkich.

W praktyce oznacza to, że rady seniorów będą mogły wywierać większy wpływ na politykę senioralną, a ich działalność konsultacyjna, doradcza i inicjatywna będzie miała szerszy zasięg. Dzięki temu osoby starsze będą lepiej reprezentowane na różnych szczeblach samorządów, a ich potrzeby i oczekiwania będą bardziej uwzględniane w procesie tworzenia i realizacji polityk publicznych.

Warto zauważyć, że w Polsce coraz większą uwagę zwraca się na potrzeby osób starszych, a przekształcenia demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa, wymuszają na władzach i samorządach podejmowanie działań w celu dostosowania się do nowych wyzwań. Utworzenie rad seniorów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb osób starszych i lepszego ich uwzględnienia w polityce senioralnej na tych szczeblach.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!