Nowe warunki oceniania egzaminów maturalnych 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna na nieco ponad miesiąc przed maturą poinformowała o  modyfikacjach zasad oceniania arkuszy maturalnych z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Będą kolejne ułatwienia dla maturzystów! 

Nowe warunki oceniania egzaminów maturalnych 2023
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 12 kwietnia 2023

Egzamin maturalny w Formule 2023 

Zarówno tegorocznych, jak i przyszłorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z treści podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne, które zostały opracowane w związku z pandemią koronawirusa. Mając na uwadze fakt, iż tegoroczni absolwenci prawie dwa lata nauki w liceum spędzili na zajęciach odbywanych w formie zdalnej, Minister Edukacji i Nauki wydał decyzję o obniżeniu wymagań sprawdzanych na egzaminach dojrzałości o około 20-25% w stosunku do obowiązującej do tej pory na maturach podstawie programowej.

Matura 2023 – szykują się spore zmianyMatura 2023 – szykują się spore zmianyMikołaj Frączak

Ponadto ograniczony został katalog lektur obowiązkowych i obowiązywała będzie zmniejszona liczba słów wymaganych na wypracowaniach z języka polskiego i obcego. Zmiany objęły również zestawy zadań znajdujących się w arkuszach egzaminacyjnych. CKE postanowiła zredukować liczbę zadań zamkniętych innego typu niż zadania wielokrotnego wyboru (zadań prawda/fałsz, zadań na dobieranie) w arkuszu z matematyki na poziomie podstawowym. W arkuszu z języka obcego, również na poziomie podstawowym, zadanie otwarte weryfikujące umiejętność rozumienia ze słuchu zostanie zastąpione zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

Badania diagnostyczne 

W ubiegłym roku, w marcu, wrześniu i grudniu 2022 r., zostały przeprowadzone trzy próbne matury z przedmiotów obowiązkowych, które miały za zadanie zapoznać uczniów i nauczycieli z nową formułą egzaminu. Do marcowych i grudniowych arkuszy zostały dołączone tzw. zestawy zadań kotwiczących, takie same dla każdej z matur, które pozwoliły na oszacowanie przyrostu wiadomości w danym zakresie oraz ankiety dla uczniów z pytaniami dotyczącymi między innymi ilości czasu poświęconego na wykonanie wszystkich zadań oraz sprawdzenie odpowiedzi.

Wyniki matur 2022. Ile osób zdało egzamin dojrzałości?Wyniki matur 2022. Ile osób zdało egzamin dojrzałości?Michał Górecki

Opracowane materiały pozwoliły CKE na przeprowadzenie badań diagnostycznych określających stopień przygotowania maturzystów do egzaminu w nowej formule. W badaniach wzięło udział ok. 2800 uczniów z ok. 90 oddziałów. Wyniki matur z grudnia wypadły lepiej w porównaniu do marca, na przykład, z języka polskiego w marcu zdało 64% uczniów, a w grudniu 85%. 

Nowe zasady oceniania matur

Po analizie wyników badań diagnostycznych i konsultacjach z egzaminatorami CKE podjęła decyzję o wprowadzeniu nowych warunków oceniania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na wypracowaniu na poziomie podstawowym zamiast “dwóch utworów wykorzystanych częściowo funkcjonalnie” trzeba będzie skorzystać tylko z jednego utworu i co więcej, maturzysta będzie mógł popełnić więcej błędów w wypracowaniu, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym: 

  • do tej pory uczeń otrzymywał zero punktów za popełnienie 18 lub więcej błędów językowych, po zmianach za 26 lub więcej błędów

  • maturzysta będzie mógł popełnić 2-4 błędy ortograficzne i otrzymać maksymalną liczbę punktów, czyli 1 punkt, wcześniej były to 2-3 błędy; zero punktów otrzyma dopiero za 5 lub więcej błędów, zamiast za 4 lub więcej

  • maksymalną liczbę punktów, tj. 2 otrzyma praca, w której znajdzie się nie więcej niż 8 błędów interpunkcyjnych (do tej pory były to 4 błędy), 1 punkt — od 9 do 16 błędów, a 0 punktów uzyska wówczas, gdy będzie co najmniej 17 błędów interpunkcyjnych (do tej pory co najmniej 9 błędów). 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!