Rodziny zastępcze otrzymają dodatkowe wsparcie

Rada Ministrów przyjęła właśnie przedłożony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawarte w dokumencie rozwiązania przewidują m.in. wprowadzenie specjalnych dodatków do wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rodziny zastępcze otrzymają dodatkowe wsparcie
  • Jakub Stasak
  • /
  • 4 kwietnia 2024

Rząd ma plan – pierwsze wypłaty już w lipcu

Dofinansowane zostaną przede wszystkim zadania samorządu terytorialnego, polegające na wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W celu realizacji powyższych założeń, środki Funduszu Pracy mają być w roku bieżącym zwiększone z 40 do 62,5 miliona złotych.

Rządowy program przewiduje wprowadzenie dodatków do wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Według zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wypłacane od 1 lipca 2024 roku świadczenie wyniesie 1 tysiąc złotych brutto.

Wnioski o 800+ tylko przez internet!Wnioski o 800+ tylko przez internet!Joanna Gościńska

Nadchodzące zmiany następująco skomentowała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk:

„Osoby sprawujące profesjonalnie rodzinną pieczę zastępczą w formach zawodowej rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka zapewniają ochronę dzieciom pozbawionym opieki rodziców, oraz dzieciom, które dla własnego bezpieczeństwa muszą być odebrane z rodzin biologicznych. Wspierając je, pomagamy stworzyć dzieciom warunki opieki i wychowania najbardziej zbliżone do domu rodzinnego”.

Analizowane rozwiązanie obejmie niemal trzy tysiące osób (ok. 2,1 tys. z nich pełni funkcję rodzin zastępczych zawodowych, a 800 prowadzi rodzinne domy dziecka).

Kompleksowe wsparcie pracowników systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny

Znowelizowana zostanie również m.in. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Płacenie alimentów na rodzica — jeśli nie wywiązywał się z obowiązków rodzicielskichPłacenie alimentów na rodzica — jeśli nie wywiązywał się z obowiązków rodzicielskichMałgorzata Łaziuk

Projektowane zmiany umożliwią realizację programów wsparcia, skierowanych w szczególności do:

• pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy,

• osób pracujących w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego).

Dobro dziecka priorytetem

Z inicjatywy kierownictwa resortu w jego siedzibie zorganizowano także, poświęcony zagadnieniom skupiającym się wokół pieczy zastępczej, okrągły stół.

W jego obradach aktywny udział wzięli zarówno przedstawiciele środowisk związanych z pieczą zastępczą w Polsce, jak i reprezentanci organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i administracji rządowej.

Podczas swojego wystąpienia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała:

„Naszym celem jest dobro dzieci, dobro każdego dziecka, dobro rodzin, które otaczają te dzieci opieką i dobro systemu pieczy zastępczej tak ważnego, a tak zaniedbanego przez ostatnie lata”.

Jednym z rezultatów posiedzenia jest powołanie pięciu zespołów roboczych, których głównym zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji rozwiązań systemowych, służących jak najlepszej opiece nad dziećmi.

Odebranie dzieci rodzicom — co później?Odebranie dzieci rodzicom — co później?Małgorzata Łaziuk

Poszczególne zespoły zajmą się kwestiami:

• rodzinnej pieczy zastępczej (w tym rodzicielstwa zawodowego),

• wsparcia systemowego pieczy zastępczej oraz usamodzielniania pełnoletnich wychowanków,

• instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym zmian funkcji placówek opiekuńczo-wychowawczych),

• wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami umieszczonych w pieczy zastępczej,

• promocji rodzicielstwa zastępczego. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!