Rząd podpisał prozumienie z NSZZ Solidarność. Co zmieni się dla pracowników?

Premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W wyniku rozmów ze związkowcami uzgodniono szereg zmian, które wspierają pracowników. Wśród nich są m.in. uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych czy dodatkowe środki dla pracowników tzw. „budżetówki”.

Rząd podpisał prozumienie z NSZZ Solidarność. Co zmieni się dla pracowników?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 14 czerwca 2023

Uchylenie wygasającegocharakteru emerytur pomostowych

To rozwiązanie, którepozwala na wypłacanie wsparcia do momentu uzyskania prawa do emerytury lubosiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z tej możliwości korzystają osoby,które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnymcharakterze. Dotyczy to np. zatrudnionych w górnictwie, energetyce, ale także nauczycielipracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy członków zespołów ratownictwamedycznego.

MEiN promuje ideę szkolnych budżetów obywatelskichMEiN promuje ideę szkolnych budżetów obywatelskichMichał Górecki

Muszą spełniać warunkidotyczące m.in. odpowiednich okresów odprowadzania składek na ubezpieczeniespołeczne czy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnymcharakterze.

Do tej pory emeryturypomostowe miały charakter wygasający – zgodnie z założeniami przyjętymi prawie15 lat temu. Zgodnie z porozumieniem zmieni się to od 1 stycznia 2024r. Dzięki temu, może skorzystać z tego rozwiązania każdy, nawet jeślinie ma stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed1 stycznia 1999 r.

Dodatkowe środki dlapracowników

Około 600 złmiesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia otrzyma blisko 55 tys.pracowników Domów Pomocy Społecznej. Dodatki będą dotyczyć okresu od kwietniado grudnia 2023 r. To wyraz wsparcia dla tych, którzy zajmują się najbardziejpotrzebującymi.

W 2023 r. dziękijednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferzebudżetowej. Na wypłatę dodatkowych świadczeń zostanie przeznaczone:

  • 906,25 mln zł dlapracowników państwowej sfery budżetowej*;
  • 765 mln zł dlanauczycieli;
  • 46 mln zł dla sędziów,asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych.

Korzystniejszefinansowo obliczanie minimalnego wynagrodzenia

Minimalnewynagrodzenie jest obliczane z uwzględnieniem różnych części składowych. Do tejpory wliczane były dodatki, które przysługują pracownikom za szczególne warunkipracy z powodu m.in.:

  • wykonywania pracy wwarunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia;
  • pracy związanej zdużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym;
  • pracy szczególnieniebezpiecznej.

Od 1 stycznia 2024roku te dodatki nie będą składnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tooznacza, że dzięki temu zwiększy się wynagrodzenie pracowników, którzyotrzymują ten dodatek.

ZwiększenieZakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych

Dzięki porozumieniuzwiększą się również środki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).Wsparcie z tego Funduszu przeznaczane jest bezpośrednio dla pracowników – np. wpostaci dofinansowania do wypoczynku. Odprowadzane na ZFŚS środki zależą odprzeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Eksperci od cyberbezpieczeństwa zarobią więcej. I to w budżetówce!Eksperci od cyberbezpieczeństwa zarobią więcej. I to w budżetówce!Anna Malinowska


Ze względu na sytuacjęzwiązaną z pandemią COVID-19 jako punkt odniesienia wykorzystywany był 2019rok. Od lipca 2023 r. odniesieniem będzie rok 2021. W 2024 r. na podstawieustawy budżetowej nastąpi odmrożenie do poziomu z roku 2022 r. To sprawi, żeZFŚS będzie dysponował większymi środkami dla pracowników.

Odliczenie składekzwiązkowych od dochodu

Co roku można odliczyćod dochodu kwoty przeznaczone na składki członkowskie na rzecz związkówzawodowych. Od 1 stycznia 2024 r. ten limit zostanie zwiększony – z kwoty 500zł do kwoty 840 zł.

- Porozumienie tojeden z elementów działań naszego rządu na rzecz pracowników. W ciągu ostatnichlat znacząco zwiększyliśmy wynagrodzenie minimalne. Jeszcze w 2015 r. minimalnapensja wynosiła 1750 zł. Od lipca 2023 r. będzie to 3600 zł, czyli ponad dwarazy więcej. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast do 23,50 zł – powiedziałMateusz Morawiecki.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!