Czy Żandarmeria Wojskowa może wystawiać mandaty?

Czy żandarm może wystawić mandat jak policjant lub strażnik miejski? Owszem – może. Jednak kiedy żandarm może nałożyć na ciebie grzywnę i za co?

Czy Żandarmeria Wojskowa może wystawiać mandaty?
 • Damian Jemioło
 • /
 • 13 czerwca 2023

Uprawnienia żandarma wojskowego

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej, według rozporządzenia z grudnia 2022 r., mogą wystawiać mandaty w przypadku określonych wykroczeń. Żołnierze Żandarmerii mają możliwość nakładania mandatów w związku z przewozem materiałów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukarani mandatem karnym coraz rzadziej płacą gotówkąUkarani mandatem karnym coraz rzadziej płacą gotówkąAnna Malinowska

W ramach kontroli ruchu drogowego żandarmi mogą sprawdzać przestrzeganie przepisów wynikających m.in. z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Projekt rozporządzenia dodał więc wykroczenie dotyczące naruszenia obowiązków przewozu towarów niebezpiecznych.

Żandarm pomoże w przypadku przemocy w rodzinie?

Żandarmeria wojskowa ma również uprawnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Tym samym mogą oni ukarać za wykroczenia związane z niestosowaniem się do nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazu zbliżania się.

5 tys. zł mandatu dla rowerzysty. Za co?5 tys. zł mandatu dla rowerzysty. Za co?Mikołaj Frączak

Co więcej – żołnierze Żandarmerii będą mogą nałożyć mandat za wykroczenia określone w art. 104 Kodeksu wykroczeń, tj. skłanianie do żebractwa, oraz art. 105 Kodeksu wykroczeń, tj. naruszanie obowiązków rodzicielskich lub opiekuńczych.

Ponadto żandarmi mogą wystawiać mandaty za:

 • niestosowanie się do poleceń zarządzającego obszarem wodnym oraz prowadzenie statku lub innego pojazdu wodnego po spożyciu alkoholu czy innego środka odurzającego;

 • naruszenie prawa łowieckiego;

 • niewykonywanie polecenia porządkowego np. policji lub żandarmerii, wniesienie lub posiadanie napojów alkoholowych, nieprzekazanie informacji albo przekazanie informacji nieprawdziwej;

 • okazywanie lekceważenia w miejscu publicznym wobec Narodu Polskiego, Rzeczpospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnych organów;

 • zakłócanie porządku publicznego, naruszanie spokoju lub wywoływanie zgorszenia w miejscach publicznych;

 • udział w zgromadzeniu z bronią, materiałami wybuchowymi lub innymi niebezpiecznymi narzędziami;

 • kąpiel w miejscu publicznym, gdzie jest to zabronione;

 • używanie oleju opałowego jako paliwa do pojazdów;

 • żebranie w miejscu publicznym, jeśli jest się zdolnym do pracy i ma się zapewnione środki do życia;

 • umieszczanie nieodpowiednich ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek, napisów lub rysunków w miejscach publicznych;

 • wprowadzanie w błąd instytucji użyteczności publicznej lub organów bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia;

 • uszkadzanie lub usuwanie ogłoszeń publicznych wystawionych przez instytucje państwowe, samorządowe lub organizacje społeczne;

 • rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w ruchome pojazdy mechaniczne;

 • wylewanie płynów lub wyrzucanie nieczystości;

 • niezapewnienie oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności (mandat: do 250 złotych lub kara nagany;

 • okazywanie złośliwości, takie jak gaszenie oświetlenia;

 • niszczenie lub uszkadzanie urządzeń służących do ochrony brzegów wód morskich, lub śródlądowych, w tym umocnień lub roślinności ochronnej;

 • niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas używania lub przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach;

 • składowanie materiałów palnych blisko ścian budynków lub granic działek w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego;

 • podpalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań, lub lasów;

 • prowadzenie pojazdu na drodze publicznej bez posiadania wymaganych dokumentów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!