Świadczenie za długoletnią służbę. Jakie kwoty wchodzą w grę?

W poniedziałek 20 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał trzy ustawy. Wśród nich znalazła się ta z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Dokument wprowadza nowe świadczenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, których staż pracy wynosi co najmniej 15 lat. O jakich kwotach mowa? Sprawdzamy.

Świadczenie za długoletnią służbę. Jakie kwoty wchodzą w grę?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 3 marca 2023

Przyczyny i cele zmian

Podczas parlamentarnych prac nad nowelizacją, jej pomysłodawcy zgodnie podkreślali, że akt ten stanowi kolejny etap systemowego wsparcia służb mundurowych.

Policja z nowymi legitymacjamiPolicja z nowymi legitymacjamiAnna Petynia-Kawa

W zamieszczonym na stronach internetowych NSZZ Policjantów komunikacie został on określony mianem „dodatku antyemerytalnego”, co ma bezpośredni związek z treścią uzasadnienia projektu:

"Głównym celem ustawy […] jest zatrzymanie przed odejściem ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby".

Najważniejszym motorem zmian wydają się protesty mundurowych, ich zdaniem, praca w szczególnych warunkach i z narażeniem życia powinna być znacznie lepiej wynagradzana.

Tajemnicą Poliszynela są ogromne braki kadrowe w wojsku czy Policji.

Uprawnieni funkcjonariusze coraz częściej przechodzą na emeryturę, osiągnąwszy właśnie piętnastoletni staż służby.

Proces ten zatrzymać ma ustawa, której postanowienia weszły w życie 1 marca 2023 roku.

Kogo dotyczą zmiany?

Wprowadzone przez ustawę zmiany obejmują żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy:

• Policji,

• Straży Granicznej,

• Państwowej Straży Pożarnej,

• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

• Agencji Wywiadu,

• Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

• Służby Wywiadu Wojskowego,

• Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

• Służby Więziennej,

• Krajowej Administracji Skarbowej,

• Służby Ochrony Państwa,

• Straży Marszałkowskiej

Wysokość i sposób wyliczania świadczenia

Wysokość świadczenia ustalona została na poziomie 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby.

Kwota ta będzie się jednak systematycznie zwiększać – o 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, aż do osiągnięcia 15% po 25 latach służby.

Po upływie tego okresu utrzymana zostanie zaś na stałym poziomie, a jej wypłacanie pozostanie bez wpływu na pobieranie innych dodatków i świadczeń, takich jak świadczenie motywacyjne w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

By służby miały dane na Twój temat, wcale nie potrzebują PegasusaBy służby miały dane na Twój temat, wcale nie potrzebują PegasusaMonika Świetlińska

Jeśli funkcjonariusz osiągnie 32 lata wysługi emerytalnej, świadczenie za długoletnią służbę wliczone zostanie do podstawy wymiaru emerytury.

Odrębne, wynikające z przyjętej nowelizacji, przepisy obejmują m.in. pracowników Służby Ochrony Państwa, podniesiona została bowiem górna łączna wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby – obecnie wynosi ona nie 75, a 80% uposażenia zasadniczego.

Maksymalna łączna wysokość analogicznego dodatku przysługującego funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, to od teraz 30% uposażenia zasadniczego (wzrost z 20%).

Wspomniana Straż Marszałkowska, podobnie jak funkcjonariusze służb specjalnych oraz Służby Celno-Skarbowej, nabyła również prawa do świadczenia motywacyjnego przysługującego wcześniej służbom podległym MSWiA, Służbie Więziennej oraz żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych RP.

Ustawa dotycząca zwierząt w służbach mundurowych uchwalonaUstawa dotycząca zwierząt w służbach mundurowych uchwalonaMartyna Kowalska

Mowa jest tu o 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

Z ustaw o Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej omawiana nowelizacja usuwa ponadto przepis, pozwalający usunąć funkcjonariusza ze służby ze względu na nabycie przez niego prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!