Umowa na budowę kolejnego odcinka S12 podpisana

Do realizacji przechodzi 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S12 między Dorohuczą a Chełmem w woj. lubelskim. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad planuje, że kierowcy skorzystają z niego w 2027 roku.

Umowa na budowę kolejnego odcinka S12 podpisana
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 28 czerwca 2023

10 ofert

W przetargu na wyłonienie wykonawcy wpłynęło dziesięć ofert. Osiem z nich zmieściło się naszym budżecie. Najkorzystniejszą, opiewającą na ok. 760 mln zł złożyła firma Stecol Corporation. Wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie Projektuj i buduj w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm — Dorohusk, zrealizujemy także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisali niedawno Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.  

Polskie drogi w budowie. Podsumowanie 2022 roku w GDDKiAPolskie drogi w budowie. Podsumowanie 2022 roku w GDDKiAJakub Stasak

Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okop w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Inwestycja będzie sfinansowana przez Wojewodę Lubelskiego.

Po nowym śladzie

Odcinek Dorohucza — Chełm Zachód będzie liczył 22,5 km. Początek planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji wybudujemy m.in. most, 14 wiaduktów oraz cztery przejścia dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze. 

S12 Piaski — Dorohusk

Trasa pomiędzy Piaskami a przejściem granicznym w Ukrainą w Dorohusku będzie miała długość ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego. Odcinki między Piaskami a Dorohuczą oraz Chełmem a Dorohuskiem mają już wyłonionego wykonawcę (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor) i obecnie trwają prace projektowe.

Natomiast dla obwodnicy Chełma Wojewoda Lubelski niedawno wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac, które realizowała będzie firma Strabag, planowane jest wkrótce. Obecnie trwa m.in. inwentaryzacja dróg oraz nieruchomości.

Powstanie nowa droga na Słowację?Powstanie nowa droga na Słowację?Joanna Gościńska


Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączyliśmy fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Wyłoniliśmy już wykonawcę dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy i podpisaliśmy z nim umowę. Obecnie trwają prace dokumentacyjne.

Droga ekspresowa S12 nie tylko w woj. lubelskim

W przyszłości trasa S12 połączy autostradę A1 w woj. łódzkim, przez woj. mazowieckie i lubelskie, z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Tym samym zapewni najkrótsze połączenie centralnej i zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem przejmując także międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Kijowa.

S12 w woj. łódzkim Na etapie przygotowania jest odcinek S12 od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, o długości 61,2 km. Jesteśmy w trakcie procedury związanej z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej, która obejmuje zarówno drogę ekspresową S12 w wariancie W6+W6’, jak i S74 w wariancie W4 — W5 na terenie województwa łódzkiego. W 2022 roku podpisaliśmy umowę na uzupełnienie dokumentacji w raporcie środowiskowym, która ma być gotowa wiosną przyszłego roku.  

Droga S12 będzie się łączyła na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i pobiegnie przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia. Obecnie trwa m.in. wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej. Zakładamy, że w maju 2024 r. gotowy dokument trafi do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Oznacza to, że na początku 2025 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) powinna się stać prawomocna. To pozwoli na podjęcie kolejnych kroków. 

S12 w woj. mazowieckim.

Przygotowywana jest dokumentacja dla drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do uzyskania DŚU realizowane jest przez dwie firmy projektowe.   

Dla odcinka na zachód od Radomia, w październiku 2021 r. otrzymaliśmy DŚU dla wariantu 2 (pomarańczowego) wskazanego jako rekomendowany przez GDDKiA. W styczniu br. GDOŚ rozpatrzyła odwołania, decyzja jest ostateczna. Przyszła trasa o długości ok. 41,3 km przebiegać będzie przez teren gmin Gielniów, Przysucha (gm. wiejska), miasto Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Droga na tym odcinku będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa. 

Prace geodezyjne zostały zakończone, natomiast dobiegają końca prace geologiczne. W tym roku planujemy ogłosić przetarg na zaprojektowanie i realizację 29,5 km S12 od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego do planowanego węzła Wieniawa (z węzłem). 

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. We wniosku o uzyskanie DŚU wskazaliśmy jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice). 

Kluczowa trasa

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Będzie to jedna z kluczowych tras, tworzących horyzontalne uzupełnienie istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. 

W całym woj. lubelskim realizujemy obecnie 14 odcinków dróg ekspresowych, o łącznej długości 228 km i wartości ok. 7,5 mld zł.

Zdjęcie: GDDKiA

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!