Powstanie nowa droga na Słowację?

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej  dla DK7 z Rabki-Zdroju do Chyżnego opracuje MULTICONSULT Polska. Planowany odcinek będzie dwujezdniową trasą o długości ok. 35 km.

Powstanie nowa droga na Słowację?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 29 czerwca 2023

Nowa droga przez Orawę

STEŚ-R to kolejny etap prac przygotowawczych do budowy nowej DK7 od węzła Zabornia na S7 do granicy państwa w Chyżnem. W ramach przygotowanego już Studium korytarzowego opracowano dziewięć korytarzy przebiegu nowej drogi.   

Do dalszych prac zostały rekomendowane cztery korytarze — I, IIA, VIA i ostatni, zawierający elementy wszystkich rozpatrywanych w ramach Studium korytarzowego, łącznie z możliwym nowym przebiegiem. Wykonawca dokumentacji STEŚ-R będzie szczegółowo analizował te korytarze, a także sprawdzał możliwość zmiany propozycji IIA i poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego. W trakcie prac nad Studium zostaną określone szczegółowe parametry techniczne nowej trasy.     

GDDKiA: Rusza serwis internetowy dla kierowcówGDDKiA: Rusza serwis internetowy dla kierowcówMichał Górecki

STEŚ-R uszczegółowi zaproponowane wcześniej korytarze nowej drogi do kilku konkretnych wariantów przebiegu. Wartość prac projektowych to prawie 55 mln zł. Kolejnym elementem opracowania będzie raport oddziaływania na środowisko niezbędny w trakcie procedowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu. Wykonawca ma 45 miesięcy na realizację prac.

DK7 to część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T

Obecna DK7 to najpopularniejsza trasa na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką-Zdrój a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek. Na odcinku za Jabłonką, prowadzącym do granicy państwa, jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek.      

GDDKiA: Rusza serwis internetowy dla kierowcówGDDKiA: Rusza serwis internetowy dla kierowcówMichał Górecki

Przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3.    DK7 na odcinku Rabka-Zdrój — Chyżne jest przygotowywana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Czym jest TEN-T

Transeuropejska Sieć Transportowa – TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą: szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów  morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

GDDKiA: Przybędzie znaków z "czarną dłonią"GDDKiA: Przybędzie znaków z "czarną dłonią"Martyna Kowalska


Ponadto jej integralnym składnikiem są również inteligentne systemy transportowe, których wdrażanie przyczynia się do poprawy przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez transport.

Cel rozwijania sieci TEN-T

Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.   

Celem polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju sieci TEN-T jest stworzenie spójnej i interoperacyjnej, multimodalnej sieci transportowej o ujednoliconych, wysokich parametrach technicznych w ramach całej UE.

 

 Zdjęcie: GDDAiK Kraków

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!