Ustawa o dostępności. Co gwarantuje osobom niepełnosprawnym?

W 2019 roku w polskim systemie prawnym wprowadzono nową, przełomową ustawę dotyczącą zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ta innowacyjna ustawa stworzyła ramy prawno-organizacyjne dla realizacji idei dostępności w kraju, nakładając na wszystkie instytucje publiczne obowiązki związane z zapewnieniem dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

Ustawa o dostępności. Co gwarantuje osobom niepełnosprawnym?
  • Anna Petynia-Kawa
  • /
  • 21 lipca 2023

Program Dostępność Plus

Ustawa jest kluczowym elementem rządowego Programu Dostępność Plus, który obchodził w tym roku swoje pięciolecie. Efektem programu, który koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jest ponad 100 trwających i drugie tyle zakończonych inicjatyw angażujących środki o wartości 16,7 miliarda złotych. To szacowane koszty inwestycji, które zwiększają dostępność w naszym otoczeniu – stwierdziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Formy wsparcia osoby niepełnosprawnej: asystent, opieka wytchnieniowaFormy wsparcia osoby niepełnosprawnej: asystent, opieka wytchnieniowaMałgorzata Łaziuk

Jakie rozwiązania wprowadza ustawa? 

Główne rozwiązania wprowadzone przez ustawę to:

  • Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych, takich jak szkoły, urzędy, uczelnie oraz placówki służby zdrowia.
  • Utworzenie Funduszu Dostępności, który przeznacza środki na usprawnienia w budynkach mające na celu ułatwienie korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.
  • Możliwość składania wniosków o zapewnienie dostępności lub skargi w przypadku, gdy podmiot publiczny nie wypełnia obowiązków wynikających z ustawy.
  • Szansa dla organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych na zdobycie certyfikatu dostępności, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.
  • Wyznaczenie koordynatorów ds. dostępności, którzy pełnią rolę asystentów dla osób ze szczególnymi potrzebami w wielu urzędach i sądach, mając na celu zapewnienie koordynacji inicjatyw wspierających dostępność. Minister ds. rozwoju regionalnego (obecnie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej) pełni rolę koordynatora polityki zapewniania dostępności, wspierany przez Radę Dostępności.

Zgodnie z tymi przepisami, w blisko 3 tysiącach urzędów i instytucji powołano koordynatorów ds. dostępności, których zadaniem jest asystowanie osobom w załatwianiu spraw, gdy napotykają one na bariery i problemy związane z brakiem dostępności danej usługi lub miejsca.

Fundusz Dostępności 

Działalność Funduszu Dostępności przyczyniła się do tego, że ponad 250 podmiotów skorzystało z pożyczek na sfinansowanie montażu wind, podjazdów, ramp i innych rozwiązań ułatwiających swobodne przemieszczanie się w budynkach wielorodzinnych oraz obiektach publicznych.

Dzięki ustawie funkcjonuje Rada Dostępności, jako organ doradczy ministra ds. rozwoju regionalnego w zakresie formułowania kluczowych wyzwań w obszarze dostępności. Uzupełnieniem sieci współpracy jest Partnerstwo na rzecz dostępności, którego rolą jest zapewnienie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Partnerstwa reprezentującymi różne środowiska i branże — podkreśliła wiceminister.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – o tym musisz wiedziećZatrudnienie osoby niepełnosprawnej – o tym musisz wiedzieć Anna Malinowska

W ustawie jest przewidziana dobrowolna certyfikację. Ma ona na celu poprawę dostępności, dla podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych. Podmioty, które zdecydują się na przeprowadzenie audytu potwierdzającego ich dostępność, mogą otrzymać certyfikat, który pozwoli im na uzyskanie 5% zniżki w wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa jest kluczem do tego, by dostępność została z nami na dłużej, by problemy z dostępnością dostrzegać i rozwiązywać stale, a nie tylko okazjonalnie. To milowy krok w realizacji polityki państwa wobec osób ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby – podsumowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!