Wsparcie finansowe na dzieci. Jakie świadczenia przysługują?

Wsparcie finansowe na dzieci stanowi istotny element wsparcia rodziny oraz zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju i edukacji najmłodszych. Świadczenia przeznaczone na wsparcie dzieci obejmują różnorodne programy i zasiłki, mające na celu ulżyć rodzicom w codziennych kosztach związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. To inicjatywy, które mają za zadanie zminimalizować obciążenia finansowe rodziny, stwarzając równocześnie warunki do pełnego rozwoju i spełniania potrzeb najmłodszych członków społeczeństwa.

Wsparcie finansowe na dzieci. Jakie świadczenia przysługują?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 30 sierpnia 2023

Jakie są świadczenia na dzieci?

W Polsce istnieje szereg różnorodnych świadczeń, które mają na celu wspieranie rodzin wychowujących dzieci. Te programy socjalne są ukierunkowane na zapewnienie wsparcia finansowego i materialnego, pomóc rodzinom w spełnianiu potrzeb. Nie wszystkie z nich zależą od dochodów. Oto kilka kluczowych świadczeń:

"Rodzina 500+" to ważne świadczenie wychowawcze, które przeznaczone jest dla rodzin z dziećmi. W ramach tego programu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych do osiągnięcia przez nie 18. roku życia. Od stycznia 2024 roku jego kwota wzrośnie: będzie wynosić 800 zł.

Rodzinom, które podejmują decyzję o przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej lub dokonują adopcji także przysługuje wsparcie finansowe. Jeśli nieletniego opieką otaczają osoby spokrewnione przysługuje kwota 889 na zaspokojenie różnych potrzeb; nie mniej niż 1361 zł opiekunom małoletnich z domów dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych. Dodatkowo mogą również otrzymać 274 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu) oraz kiedy podjęto się opieki z mocy ustawy z 9 sierpnia 2022 roku, mówiącej o resocjalizacji.

Rodzinny dom dziecka —  na jakich zasadach funkcjonuje i kto może go założyć?Rodzinny dom dziecka — na jakich zasadach funkcjonuje i kto może go założyć? Anna Pakaszewska-Cetera

Osoby, które sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku choroby lub potrzeby opieki nad chorym dzieckiem (albo innym członkiem rodziny), mogą skorzystać z tego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie wynosi 80% wynagrodzenia.

Opiekunowie, którzy sprawują stałą opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać
zasiłku pielęgnacyjnego. Ma ono na celu wsparcie w pokryciu dodatkowych kosztów opieki. Jest to wsparcie na dowolny cel.


Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne przyznawane na każde dziecko w rodzinie do osiągnięcia przez nie 18. roku życia. Wysokość dodatku jest uzależniona od dochodu rodziny oraz wieku dzieci. 95 złotych można otrzymać na dziecko do lat pięciu; 124 złote, gdy pociecha ma od 5 do 18 lat i 135 zł: od ukończenia 18 do 24 roku jeśli pobierana jest nauka. Kryterium dochodowe to 674 zł na osobę (764, gdy w rodzinie znajduje się osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności — w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Te świadczenia odzwierciedlają troskę państwa o dobrostan dzieci i rodzin, zapewniając im wsparcie materialne, które ma na celu poprawę jakości życia oraz zachęcanie do rodzenia i wychowywania dzieci.

Czy komornik może zająć takie świadczenia?

Komornik nie powinien blokować środków socjalnych, między innymi przeznaczonych dla dzieci, takich jak na przykład alimenty, renty (socjalne, rodzinna itp.), stypendia.

W przypadku zablokowania świadczeń na dzieci należy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony interesów rodziny. Pierwszym ważnym krokiem jest skontaktowanie się z komornikiem, aby wyjaśnić, że świadczenia te są przeznaczone na utrzymanie dzieci i podlegają określonym ograniczeniom.

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?Michał Górecki

W przypadku sytuacji o większej złożoności zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie rodzinnym i egzekucyjnym. Będzie on w stanie udzielić fachowej porady i pomóc w znalezieniu rozwiązania dostosowanego do konkretnej sytuacji rodziny. Jeśli komornik działa niezgodnie z prawem lub narusza obowiązujące przepisy dotyczące zabezpieczenia świadczeń na dzieci, można zwrócić się do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za egzekucję komorniczą lub do Rzecznika Praw Obywatelskich, który może udzielić pomocy w rozwiązaniu tej sytuacji. Działania szybkie i skutecznie jest kluczem do ochrony środków przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!