Wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego

Obecnie wysokie koszty życia i szalejący kurs franka szwajcarskiego powoduje, że wielu frankowiczów zadaje sobie pytanie czy można wstrzymać płatność rat kredytu? Rozwiązaniem jest instytucja zabezpieczenia powództwa. Co warto o niej wiedzieć?

Wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego
  • Adwokat Wioleta Pietrzyk
  • /
  • 29 września 2022

Czym jest wniosek o zabezpieczenie?

Sposobem na wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego jest złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa przez kancelarię frankową. Wniosek taki można złożyć, gdy występujemy z żądaniem o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, bowiem wstrzymanie płatności rat kredytowych dotyczy zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego. Oznacza to, że w pozwie musi pojawić się roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Nie jest wystarczające samo żądanie zapłaty określonej kwoty.

Wydanie przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu powoduje, że bank nie będzie pobierał od kredytobiorcy kolejnych rat kredytu. Kredyt zostanie niejako „zawieszony”.

Co ważne! Postanowienie o zabezpieczeniu wstrzymującym płatność rat jest wydawane na czas trwania postępowania sądowego.

Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytowych powinien zostać dobrze uzasadniony. Należy wykazać spełnienie dwóch przesłanek:

  • uprawdopodobnienie roszczenia
  • wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia polega na wykazaniu, że umowa kredytowa posiada szereg wad, skutkujących jej nieważnością m.in. brak sprecyzowania w dostateczny sposób jak bank wyznacza kursy walut w sporządzonej przez siebie tabeli kursowej, nierównomierne rozłożenie ryzyka między stronami, brak określenia kwoty kredytu.  

Natomiast wykazanie interesu prawnego oznacza, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Wniosek o zabezpieczenie zazwyczaj jest składany wraz z pozwem. Można go jednak wnieść na każdym etapie postępowania sądowego. Opłata od takiego wniosku jest niewielka i wynosi 100 zł w przypadku składania go w toku sprawy sądowej, zaś w przypadku złożenia wniosku wraz z pozwem nie ponosimy żadnej dodatkowej opłaty.

Postanowienie sądu o wstrzymaniu płatności rat kredytu frankowego

Po złożeniu wniosku o zabezpieczenie sąd powinien niezwłocznie go rozpatrzeć, nie później jednak niż w terminie tygodnia od jego wpływu do sądu. W praktyce jednak rozpatrzenie przez sąd takiego wniosku trwa około miesiąca. Sąd rozpoznając wniosek o zabezpieczenie wydaje postanowienie, w którym reguluje prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania w ten sposób, że wstrzymuje kredytobiorcy obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu lub też oddala nasz wniosek. W przypadku oddalenia wniosku istnieje możliwość jego zaskarżenia. Mimo złożenia przez bank zażalenia na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie, postanowienie sądu będzie dalej wykonalne. Co do zasady bowiem, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest wykonalne z chwilą jego wydania. Należy jednak rozważyć czy w każdym przypadku warto zaskarżać takie postanowienie, bowiem wiąże się to z przedłużeniem postępowania nawet o około pół roku. Kancelaria frankowa Gdańsk pomaga w wszystkich sprawach związanych z kredytami frankowymi.

Co w przypadku przegrania sprawy a wstrzymania płatności rat kredytu?

Brak spłaty kredytu przez kredytobiorcę ma swoją podstawę w wydanym przez sąd postanowieniu. Zatem można powiedzieć, że brak spłaty jest „legalny”. Wobec tego kredytobiorca w sytuacji przegrania sprawy lub zmiany przez sąd odwoławczy postanowienia o zabezpieczeniu nie poniesie negatywnych konsekwencji takich jak konieczność zapłaty odsetek karnych za czas braku spłaty kredytu czy możliwość wypowiedzenia umowy kredytu przez bank.

Szanse na wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego

Obecnie sądy coraz częściej pozytywnie rozpatrują wnioski kredytobiorców o udzielenie zabezpieczenia. Nie jest to jednak regułą. Każdy sędzia analizuje sprawę indywidulanie, zatem może się zdarzyć, że dla jednego sędziego tożsamy wniosek będzie oczywiście uzasadniony, a dla drugiego już nie. Z pewnością jednak uzyskanie uzasadnienia postanowienia sądu czy to uwzględniającego, czy też oddalającego nasz wniosek pozwala poznać wstępne stanowisko sądu co do zasadności roszczenia kredytobiorcy.

Większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kapitał kredytu, jaki dostali od banku. Nie jest to jednak warunek konieczny. Warto także powołać się na obecną kondycję finansową banku. Istnieje bowiem ryzyko, że część z banków może stać się niewypłacalna wskutek licznych wygranych frankowiczów. 

Autor: Adwokat Wioleta Pietrzyk nr. wpisu WAW/ADW/10243

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!