Zmiana nazwiska i zmiana imienia. W jakich sytuacjach?

Zmiana nazwiska jest w zbiorowej świadomości Polaków związana, przede wszystkim, ze zmianą stanu cywilnego, według obowiązującego prawa jest ona jednak możliwa również w innych uzasadnionych przypadkach, a dotyczyć może także imienia.

Zmiana nazwiska i zmiana imienia. W jakich sytuacjach?
 • Jakub Stasak
 • /
 • 2 stycznia 2023

Podstawa prawna

Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska, która dotyczy:

  • Obywateli polskich
  • Cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa (apatryda), pod warunkiem, że posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego.
   • Cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy

     Jak wyrobić nowy dowód osobisty – poradnik krok po krokuJak wyrobić nowy dowód osobisty – poradnik krok po krokuMikołaj Frączak

     Do najważniejszych powodów dla których stosowane są przepisy ustawy, zaliczyć należy sytuacje kiedy:

      • Imię lub nazwisko ma charakter ośmieszający bądź nielicujący z godnością człowieka.
      • Imię lub nazwisko zostało wcześniej bezprawnie zmienione.
       • Imię lub nazwisko używane powszechnie jest inne niż to nadane oficjalnie.
        • Zmiana imienia lub nazwiska dotyczy dostosowania do przepisów prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada wnioskodawca.

         Zmiana imienia i nazwiska – co właściwie oznacza?

         Przez zmianę imienia rozumiane jest:
         • Zastąpienie imienia innym imieniem
         • Zastąpienie dwóch imion jednym lub odwrotnie
          • Dodanie drugiego imienia
           • Zmiana kolejności imion
            • Zmiana pisowni
            Zmiana nazwiska to zaś:

             • Zmiana na inne nazwisko
             • Każda ingerencja w pisownie noszonego już nazwiska
              • Zmiana nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

               Zmiana nazwiska, a nazwiska historyczne

               Wśród najpopularniejszych polskich nazwisk prym od lat wiodą Nowakowie, Kowalscy i Wiśniewscy. W tym miejscu przyjdzie nam jednak zasmucić wszystkich tych z nich, którzy chcieliby przyjąć nazwisko jednego z noblistów, artystów czy magnatów.

               W grupie nazwisk zastrzeżonych znajdują się bowiem te, których właściciele na przestrzeni dziejów wykazali wybitne zasługi dla kultury, nauki, wojskowości, działalności politycznej czy społecznej. Wyjątki od powyższej reguły stanowią wyłącznie sytuacje, kiedy osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny o danym nazwisku.

               Gdzie złożyć wniosek o zmianę nazwiska?

               Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce lub, jeśli przebywamy poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym RP (osobiście, listownie bądź poprzez pełnomocnika). Decyzja, którą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca, podlega natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku, gdy jest odmowna, wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania. Rozpatrywane są one przez organ wyższego stopnia, w tym przypadku wojewodę.

               Nowe dowody osobiste od 2 sierpnia. Wraca podpis, dojdą odciski palcówNowe dowody osobiste od 2 sierpnia. Wraca podpis, dojdą odciski palcówMartyna Kowalska

               Zmiana nazwisk rodziców, a nazwiska dzieci

               Jeśli zmiana nazwiska dotyczy obojga rodziców, rozciąga się ona zarówno na małoletnie dzieci z tego małżeństwa, jak i dzieci, które urodzą się z niego w przyszłości. Jeśli na dokonanie zmiany zdecydował się zaś tylko jeden z rodziców, na rozciągnięcie jej na nazwisko małoletnich dzieci wymagana jest także zgoda drugiego rodzica, z wyłączeniem sytuacji, w których nie posiada on pełni władzy rodzicielskiej.

               Do przeprowadzenia zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 rok życia wymagana jest zgoda jego samego. Wyrażenie takiej zgody odbywa się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lub też w poświadczonej notarialnie formie pisemnej.

               Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
               Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

               Security Magazine

               Czy ten artykuł był przydatny?

               Newsletter

               Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!