Zmiany w działaniu kas zapomogowo-pożyczkowych

Szykują się zmiany w działaniu kas zapomogowo-pożyczkowych. Rząd przyjął projekt ustawy, która obejmie zasady tworzenia, organizowania i działania tego typu mechanizmów tworzonych u pracodawców. Będzie kilka nowości. Kogo i czego będą one dotyczyć? Odpowiadamy. 

Zmiany w działaniu kas zapomogowo-pożyczkowych
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 9 czerwca 2021

Czym jest kasa zapomogowo-pożyczkowa? 

Jak wynika ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obecnie w Polsce działa 934 pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Ich działanie polega na udzielaniu swoim członkom pożyczek oraz zapomóg. Są one rodzajem wewnętrznej instytucji samopomocowej działającej w ramach firmy.

Proporcjonalnie najczęściej udzielanym wsparciem są pożyczki. Zapomogi stanowią margines i są przyznawane głównie wtedy, gdy kasa posiada do dyspozycji środki finansowe na ten cel. Dzieje się to jednak wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach. 

Kasy zapomogowo-pożyczkowe a przepisy

Obecnie kwestie kas zapomogowo-pożyczkowej reguluje Rozrządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy

Nowa ustawa o Pracowniczych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych

W ostatnim czasie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało projekt ustawy regulującej ten obszar. Jak przyznaje resort, większość zawartych w nim rozwiązań jest zgodnych z wyżej przytoczonym aktem prawnym, funkcjonującym w polskim systemie od blisko 30 lat. Większość zmian została wprowadzona po to, by dostosować działanie kas do rozwiązań w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 roku.

Zaproponowana ustawa, którą na jednym z czerwcowych posiedzeń przyjął rząd, normuje także zasady dotyczące członkostwa w KZP. Pojawiło się także zagadnienie praw i obowiązków wynikających z przynależności do takiej klasy. 

ZUS: w niecałe pół miesiąca 161 tys. zgłoszeń z kodem zawoduZUS: w niecałe pół miesiąca 161 tys. zgłoszeń z kodem zawoduAnna Malinowska


Czy kasy zapomogowo-pożyczkowe są potrzebne? 

W ocenie ministerstwa rozwoju kasy zapomogowo-pożyczkowe pełnią istotne funkcje w obszarze polityki społecznej. „Dają pracownikom możliwość uzyskania potrzebnych środków finansowych, które nie są obciążone dodatkowymi kosztami w postaci prowizji czy odsetek. Przede wszystkim są  wsparciem dla osób, które są w trudnej sytuacji” – podkreśla wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, cytowana w resortowym komunikacie. 

Kasy zapomogowo-pożyczkowe dla zleceniobiorców?

Przyjęty przez rząd projekt ustawy przewiduje m.in., że kasę zapomogowo-pożyczkową, będzie mogło u danego pracodawcy założyć co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową. To spora zmiana wobec obecnych przepisów, które zakładały, że kasę może założyć co najmniej 10 pracowników. To rozwiązanie otworzy drogę do członkostwa w KZP np. osobom pracującym podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. 

Kontrola nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi

Ustawa reguluje działanie kas zapomogowo-pożyczkowych w firmach, w których nie ma związków zawodowych. W takich okolicznościach kontrolę nad KZP będzie miała rada pracowników. 

Jeśli nie ma takiego organu, wyznaczana będzie reprezentacja osób, które wykonują pracę zarobkową. Jak wyłonić taką reprezentację – tu już reguluje tryb przyjęty u danego pracodawcy. 

Kasy zapomogowo-pożyczkowe a zmiany organizacyjne w firmie 

Jeśli dojdzie do zmian struktur pracodawcy np. w wyniku fuzji dwóch firm lub podziału, kluczowe będą decyzję walnego zgromadzenia członków KZP, które podejmie uchwałę w sprawie dostosowaniu kas do nowej struktury oraz przyjmie zmieniony statut KZP uwzględniający nową organizację przedsiębiorstwa.

Kiedy kasa zapomogowo-pożyczkowa może zostać zlikwidowana? 

Nowa ustawa określi możliwości podjęcia stosownej uchwały ws. likwidacji KZP, np. z własnej inicjatywy walnego zebrania członków.

Kiedy nowe przepisy ws. kas zapomogowo-pożyczkowych?

Przyjęty przez rząd projekt teraz trafi do sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Jest więc spora szansa na to, że nowe rozwiązania wejdą w życie jeszcze w 2021 roku. Wszystko jednak będzie zależało od tempa prac parlamentarnych. 

Co z obecnie działającymi kasami zapomogowo-pożyczkowymi?

Jak wyjaśniono w komunikacie resortu rozwoju - „działające na podstawie obecnie obowiązujących przepisów pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe staną się kasami zapomogowo-pożyczkowymi w rozumieniu przyjętych w projekcie ustawy przepisów”.

To oznacza, że będzie trzeba zmienić statuty w prawie milionie kas działających w całym kraju. Ustawa przewiduje, że organy kas będą miały na to 18 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!