Czy gmina może być przedsiębiorcą?

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną. Co to oznacza? Że może prowadzić działalność gospodarczą, ale pod pewnymi warunkami.

Czy gmina może być przedsiębiorcą?
  • Damian Jemioło
  • /
  • 31 marca 2023

Gmina jako przedsiębiorstwo? To możliwe

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną, co oznacza, że ma zdolność do nabywania praw i obowiązków. W związku z tym może prowadzić działalność gospodarczą i działać jako przedsiębiorca.

Przepisy polskiego prawa umożliwiają gminom prowadzenie różnych form działalności gospodarczej. Mogą one np. prowadzić własne przedsiębiorstwa, zakłady usługowe lub turystyczne. A także udzielają koncesji na prowadzenie działalności na swoim terenie.

Gmina nie może zmusić do płacenia za odpadyGmina nie może zmusić do płacenia za odpadyAnna Malinowska

I właśnie działalność gospodarcza prowadzona przez gminy ma zwykle taki charakter, czyli usługowy lub produkcyjny. Mogą to być np. usługi komunalne, takie jak odbiór odpadów czy utrzymanie dróg i chodników, ale także produkcja energii, wytwarzanie materiałów budowlanych czy sprzedaż nieruchomości.

Reguluje to Dziennik Ustaw – art. 9. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę. Sposoby realizowania zadań gminy.

Dlaczego gminy prowadzą działalność?

Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę ma na celu przede wszystkim zwiększenie dochodów i poprawę sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody te są wykorzystywane m.in. na finansowanie zadań własnych gminy, takich jak budowa i modernizacja infrastruktury, rozwijanie turystyki czy kultury.

Warto jednak pamiętać, że gminy nie mogą operować w sektorze prywatnym, a ich działalność gospodarcza musi być zgodna z zasadami konkurencji i prawa zamówień publicznych. Ponadto gminy są odpowiedzialne za efektywność i opłacalność prowadzonej działalności gospodarczej, a ich decyzje oraz działania podlegają kontroli organów nadzoru i audytu.

Jak gmina walczy ze smogiem? Teraz można to sprawdzićJak gmina walczy ze smogiem? Teraz można to sprawdzićMichał Górecki

Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę może być atrakcyjne dla mieszkańców, którzy mogą korzystać z usług świadczonych przez gminę, np. odbiór odpadów, utrzymanie wodociągów czy dostarczanie energii. Gminy często także inwestują w rozwój turystyki, budując infrastrukturę, jak hotele, kempingi czy ścieżki rowerowe, co przyciąga turystów i zwiększa dochody.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminy nie jest jednak wolne od ryzyka. Muszą być one odpowiedzialne za swoją pracę i ponosić koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak np. koszty inwestycji, utrzymania infrastruktury czy wynagrodzenia pracowników. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!