Czy państwo w czasie pokoju może odebrać mi auto?

Może i mówi o tym prawo. Jednak, jak to z prawem bywa, jeden paragraf niczego nie przesądza. Natomiast jeśli dostaniemy konkretne wezwanie, wówczas własne auto nie tylko musimy sami dostarczyć wojsku, ale musi ono być w jak najlepszym stanie technicznym i być zatankowane do pełna. Jeśli tego nie zrobisz, czeka cię areszt lub grzywna. 

Czy państwo w czasie pokoju może odebrać mi auto?
 • Monika Świetlińska
 • /
 • 16 marca 2022

Powszechny obowiązek obrony

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  pochodzi z 1967 roku. Jej treść wskazuje na powinności obronne wynikające z powszechnego obowiązku obrony. Zgodnie z art. 4 tego dokumentu, podlegają mu wszyscy obywatele zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Ustawa obowiązuje od ponad półwiecza, ale nadal wywołuje wiele emocji. W czasach pokoju szczególnie. 

Podtrzymano stopnie alarmowe na terenie RPPodtrzymano stopnie alarmowe na terenie RPMartyna Kowalska

Tymczasem w związku z ustawą obywatele są zobowiązani do:

  • pełnienia służby wojskowej
  • wykonywania obowiązków wynikających z przydziałów kryzysowych (nadanych na czas sytuacji kryzysowej) i przydziałów mobilizacyjnych (nadanych na czas mobilizacji)
   • świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
    • pełnienia służby w obronie cywilnej
     • odbywania edukacji dla bezpieczeństwa
      • uczestniczenia w samoobronie ludności — wszyscy obywatele RP, którym pozwala na to stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia z zakresu obrony przed działaniami nieprzyjaciela oraz bronią masowego rażenia
       • odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych
        • wykonywania świadczeń na rzecz obrony – na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.

         Sprawdźmy, co dokładnie mówi art. 208 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, rozdział 2: świadczenia rzeczowe w czasie pokoju. Zwykle nie przywiązywaliśmy do niego szczególnej wagi, jednak kiedy pojawił się problem z migrantami na białoruskiej granicy, wywołał falę krytyki, choć, jak już wspominaliśmy, obowiązuje od 1967 roku.

         Putin uznany w USA za zbrodniarza wojennegoPutin uznany w USA za zbrodniarza wojennegoMonika Świetlińska

         1. Urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne mają obowiązek oddać nieruchomości i rzeczy ruchome na cele przygotowania obrony Państwa
         2. Również osoby fizyczne podlegają temu obowiązkowi, tzn. muszą oddać  do używania posiadane nieruchomości i rzeczy ruchome na cele przygotowania obrony Państwa.
          1.  Oddawane są one na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa (jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, niewchodzące w skład Sił Zbrojnych, a także państwowe jednostki organizacyjne) albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
           1. Według ustawy każdego roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być użytkowane
            1. Rada Ministrów, decydując o powyższym, musi uwzględnić potrzeby związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej, przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych, w tym organizowanych z zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i sprawdzaniem gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych.

            Wojsko może jeździć prywatnymi autami 

            W styczniu tego roku na Twitterze pojawił się wpis pana Piotra, który był mocno zbulwersowany pismem na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Czytamy w nim m.in, że “zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeznaczenia samochodu osobowego Toyota RAV4 do oddania w używanie na rzecz 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku w ramach świadczeń rzeczowych planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przez okres do czasu ustania potrzeby użytkowania — etatowe świadczenie rzeczowe.”

            Potężny mur oddziela Polskę od Białorusi [FILM]Potężny mur oddziela Polskę od Białorusi [FILM]Monika Świetlińska

            Pan Piotr skomentował to dosadnie, choć treść komentarza mogła wskazywać, że nie była mu znana ustawa, która daje wojsku prawo do jeżdżenia naszymi samochodami, zarówno prywatnymi, firmowymi, jak i jednostek publicznych.

            Wojsko może przejąć nasze auto, ale na pewno nie zarekwirować bez ostrzeżenia. Będziemy o tym powiadomieni odrębnym pismem. Ten dokument, który otrzymał pan Piotr miał charakter jedynie informacyjny tzn. przekazał informację, że jeśli Polska znajdzie się w stanie mobilizacji, wojsko przyjmie jego samochód.

            Czym jest w ogóle mobilizacja? 

            To przejście sił zbrojnych z etapu pokojowego na stan wojny, to przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną, a także przystosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny. Taka mobilizacja ogłaszana jest za pośrednictwem dekretu prezydenta lub specjalną ustawą, która ma przygotować wszystkie możliwe środki materialne i ludzi do obrony kraju. Wtedy właśnie na potrzeby wojska oddawane są samochody czy  niektóre budynki. Ostatnia mobilizacja była ogłoszona 30 sierpnia 1939 roku  przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a dzień mobilizacji wyznaczony został dzień później.

            Według tego mogłoby się wydawać, że jest coś na rzeczy w słowach pana Piotra, że rząd szykuje się do wojny… Jednak tak nie jest. Równie dobrze obywatel będzie musiał oddać samochód w czasie pokoju na potrzeby ćwiczeń. 

            Ruszyło śledztwo w sprawie zbrodni wojennych w UkrainieRuszyło śledztwo w sprawie zbrodni wojennych w UkrainieMonika Świetlińska

            Trzeba przy tym pamiętać, że ten obowiązek nie jest wcale czymś nowym. Każdego roku Polacy otrzymują takie pisma, bo każdego roku rozporządzenia do ustawy o obronie RP są aktualizowane. 

            To nic nowego

            1 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2021 w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2022 roku na rzecz obrony Państwa. Mówi ono, że w tym roku świadczenia rzeczowe na rzecz obrony Państwa wynoszą nie więcej niż:

            1) 400 nieruchomości (budynków lub ich części) — na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej

            2) 716 pojazdów samochodowych oraz 140 przyczep i 35 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem — na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej związane z przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych, w tym organizowanych z zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i sprawdzaniem gotowości mobilizacyjnej, oraz wykonujących zadania zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

            Kara?

            Nawet, jeśli nie zgadzamy się na oddanie auta, lepiej wypełnić swój obywatelski obowiązek, bo za jego niedopełnienie grozi 30 dni aresztu lub kara grzywny.

            Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
            Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

            Security Magazine

            Czy ten artykuł był przydatny?

            Prawo w praktyce

            REKLAMA / WSPÓŁPRACA

            Sprawdź się

            Newsletter

            Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!