Dla kogo dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie?

Sejm uchwalił 4 czerwca ustawę o dodatku solidarnościowym wypłacanym osobom, które w wyniku pandemii koronawirusa straciły pracę. Kwota dodatku solidarnościowego będzie zwolniona z podatku dochodowego. Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie? Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i dodatek solidarnościowy?

Dla kogo dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie?
  • Dorota Kraskowska
  • /
  • 14 czerwca 2020

Ustawę o dodatku solidarnościowym musi jeszcze przyjąć Senat. Później trafi do podpisu prezydenta. Projekt ustawy przewiduje również wzrost zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł. Obecnie wynosi on 861,40 zł przez pierwsze 3 miesiące, a przez kolejne – 676,40 zł (staż pracy od 5 do 20 lat), a dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat  – 1033,68 zł przez pierwsze 3 miesiące, a przez kolejne – 811,68 zł.

Dodatek solidarnościowy to świadczenie w wysokości 1400 zł miesięcznie, które będzie przyznawane na maksymalnie 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Będzie wypłacany osobom, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę po 15 marca br. Świadczenie będzie przysługiwało również tym osobom, których umowa na czas określony uległa rozwiązaniu po tej dacie i nie została przedłużona. 

Drugim koniecznym warunkiem warunkiem uzyskania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Osoba uprawniona do pobierania 3-miesięcznego dodatku solidarnościowego będzie w tym czasie objęta ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Ale okres ten nie będzie wliczony do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. 

Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał również cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce i uprawnionym do wykonywania pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Świadczenie nie będzie przysługiwało rolnikom oraz osobom z prawem do emerytury lub renty. Kwota dodatku solidarnościowego będzie zwolniona z podatku dochodowego. Świadczenie to nie będzie podlegało potrąceniu ani egzekucji.

CZYTAJ TEŻ Wybory 2020. Jak zagłosować poza miejscem zameldowania?

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku solidarnościowego?

Wnioski będzie można składać do ZUS za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Wniosków nie będzie można składać bezpośrednio w placówkach ZUS. 

Złożenie wniosku ma być szybkie i proste. Ubiegając się o wypłatę dodatku trzeba będzie podać swoje dane, dane pracodawcy, wskazać numer rachunku bankowego, wypełnić oświadczenie o spełnieniu warunków do ubiegania się o dodatek solidarnościowy, a w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych — podać informację o kwocie wypłaconego zasiłku lub stypendium.

Dodatek solidarnościowy a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Czy można pobierać jednocześnie dodatek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź brzmi — nie. Na czas wypłaty dodatku solidarnościowego, czyli na 3 miesiące, wypłata zasiłku dla bezrobotnych będzie zawieszona, podobnie — stypendium na różne formy dokształcania wypłacane z Funduszu Pracy. Ale co istotne, okres ten nie będzie wliczał się do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czyli po upływie 3 miesięcy osoba uprawniona ponownie może pobierać świadczenie dla bezrobotnych. W okresie pobierania zasiłku solidarnościowego będzie można ubiegać się o nabycie statusu osoby bezrobotnej. 

Jeśli bezrobotny pobrał już zasiłek lub stypendium w miesiącu, w którym złożył wniosek o dodatek solidarnościowy, kwota tego dodatku będzie pomniejszona o wysokość wypłaconego zasiłku lub stypendium. 

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać do ZUS maksymalnie do 31 sierpnia br. W zależności od sytuacji na rynku pracy, możliwe będzie wydłużenie okresu wypłaty dodatku solidarnościowego.

CZYTAJ TEŻ Uwaga na dodatkowe opłaty covidowe w placówkach medycznych

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Glovo z zarzutami
zakup towaru

Glovo z zarzutami

Glovo, jedna z popularnych aplikacji służąca m.in. dostawie jedzenia, pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jakie zastrzeżenia ma  UOKiK? Jaka kara grozi Glovo za nieprzestrzeganie...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!