Do kiedy rozliczyć PIT 2022?

W 2023 roku termin składania rocznych zeznań podatkowych wydłuży się o 2 dni. Dlaczego? Bo 30 kwietnia, który zwykle jest ostatecznym dniem rozliczenia PIT, wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela).

Do kiedy rozliczyć PIT 2022?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 7 lutego 2023

2 dni więcej na złożenie PIT-u

Termin składania deklaracji w podatku dochodowym od osób fizycznych został ujednolicony dla wszystkich deklaracji PIT. To oznacza, że nasze zeznania roczne, co roku powinniśmy składać do 30 kwietnia. W 2023 roku termin ten został wydłużony do 2 maja, ponieważ ostatni dzień kwietnia wypada w niedzielę, czyli dzień ustawowo wolny od pracy.

Już możesz wnioskować o 500 plus na lata 2023/2024Już możesz wnioskować o 500 plus na lata 2023/2024Monika Świetlińska

Jeśli mimo wydłużonego terminu nie dostarczymy zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego, wówczas narazimy się na odpowiedzialność karno-skarbową. To oznacza, że będzie trzeba zapłacić karę. Jej wysokość zależy od wysokości podatku.

Jak nalicza się karę, gdy PIT nie złożono w terminie?

I tak jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie:

  • nie przekracza 5-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia, to kara za rozliczenie PIT po terminie wynosi od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia,
  • jest wyższa niż 5-krotność wysokości minimalnego wynagrodzenia, to kara za rozliczenie PIT po terminie ustalana jest w postaci stawek dziennych – od 10 do 720 stawek, a stawka dzienna wynosi od 1/30 do 400-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Skorzystaj z instytucji czynnego żalu!

Niezłożenie deklaracji PIT w terminie nie zawsze musi skutkować karą. W takich sytuacjach warto skorzystać z instytucji czynnego żalu. Umożliwia ona podatnikowi odwołanie się od decyzji Urzędu Skarbowego o nałożeniu kary za zaniedbanie obowiązku podatkowego.

Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?Małgorzata Łaziuk

 Dotyczy to zarówno złożenia deklaracji podatkowej po wyznaczonym terminie, jak i błędnie wypełnionego formularza. Czynny żal do Urzędu Skarbowego powinien być złożony w formie pisemnej lub przekazany ustnie do zaprotokołowania przez osobę, która popełniła czyn zabroniony.

Kto nie może skorzystać z czynnego żalu?

Z tego typu „usprawiedliwienia się” przed fiskusem nie mogą skorzystać wszyscy. Kwestę tę reguluję kodeks karno-skarbowy, który mówi, że z czynnego żalu nie może skorzystać osoba, która:

  • kierowała wykonaniem ujawnionego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
  • wykorzystała uzależnienie innej osoby od siebie i poleciła jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
  • zorganizowała grupy lub związki, których celem było popełnienie przestępstwa skarbowego, chyba że czynny żal został złożony wraz z wszystkimi członkami grupy lub związku,
  • nakłaniała inne osoby do przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, aby skierować przeciwko niej postępowanie o czyn zabroniony.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!