Dyscyplinarka nauczycieli i dyrektorów zbyt długa?

Jak szybko powinna odbyć się rozprawa dyscyplinarna? Czy obwiniony ma prawo do ponaglania i skargi na przewlekłość postępowania? To pytania, na które nie udzielają precyzyjnych odpowiedzi przepisy prawa. Co za tym idzie, czas postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli może się przedłużać, co niekorzystnie wpływa na życie prywatne i zawodowe zarówno obwinionego, jak i pokrzywdzonego.

Dyscyplinarka nauczycieli i dyrektorów zbyt długa?
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 28 marca 2023

Postępowania trwają zdecydowanie za długo

- Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę MEiN na kwestie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, które pojawiły się w związku z rozpatrywaniem skarg od nauczycieli i dyrektorów szkół.Szczególne zainteresowanie Rzecznika budzi przebieg postępowania dyscyplinarnego jednej z dyrektorek Szkoły Podstawowej, które toczy się od roku 2019. Dotychczas nie zakończyło się ono prawomocnym orzeczeniem - zaznaczył RPO.

Jak podał urząd, dokumenty udostępnione RPO przez skarżącą uwiarygadniają zarzuty, że podczas postępowania doszło do nieprawidłowości, które mogą naruszać jej prawa, zwłaszcza prawa do obrony. Wątpliwości dotyczą poprawności stosowania rozporządzenia MEN z 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego – zwłaszcza sposobu postawienia zarzutów we wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

NIK sprawdził warunki pracy nauczycieliNIK sprawdził warunki pracy nauczycieliAnna Malinowska

RPO przedstawił je Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEiN, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie oraz Wojewodzie.

- Choć w toku postępowania dyscyplinarnego zaistniały obiektywne przyczyny przedłużenia sprawy (zawieszenia do zakończenia postępowania karnego), wydaje się, że trwa ona wyjątkowo długo, wpływając negatywnie na życie prywatne i zawodowe skarżącej.RPO interweniował także co do postępowania dyscyplinarnego innej dyrektorki Szkoły Podstawowej. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego skierowano 23 września 2021 r. Do RPO wciąż nie wpłynęła informacja o zakończeniu sprawy.Rzecznik wskazuje, że obecnie przepisy nie określają, jak długo komisja dyscyplinarna powinna rozpatrywać sprawę, ani nie dają obwinionemu uprawnienia do ponagleń lub skargi na przewlekłość postępowania - poinformował urząd RPO.

Prawo do ponagleń

W toku postępowania dyscyplinarnego przepisy nie dają osobie obwinionej prawa do ponagleń lub do skargi na przewlekłość postępowania. W takiej sytuacji skarżący może jedynie liczyć na zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami oraz standardami związanymi z ochroną praw.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoim piśmie do sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, zwrócił uwagę na kwestię postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec nauczycieli i dyrektorów szkół, które toczą się od dłuższego czasu, nawet kilku lat. 

Takie przypadki wydają się być coraz częstsze, co może mieć związek z większą świadomością praw i wolności wśród uczniów i ich rodziców, ale także z obowiązkiem zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący szkołę o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela lub dyrektora szkoły czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Nauczyciele wchodzący do zawodu, dostaną pensje wyższe o 20%Nauczyciele wchodzący do zawodu, dostaną pensje wyższe o 20%Martyna Kowalska

Odpowiednie przepisy wskazują jedynie ramy czasowe prowadzenia postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, ale nie określają, jak długo powinny one trwać. Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia działań, które przyczynią się do skrócenia czasu postępowania dyscyplinarnego oraz wprowadzenia skutecznych środków prawnych.

Co z tym można zrobić?

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu wyjaśnienia kwestii przewlekłości postępowań dyscyplinarnych oraz zaproponował wprowadzenie skutecznych środków prawnych, które miałyby zastosowanie w przypadku przewlekłego prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego.

Ministerstwo odpowiedziało, że pracuje nad kompleksowymi zmianami legislacyjnymi w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, a jednym z tematów poruszanych przez powołaną grupę roboczą jest właśnie odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

Wydłużające się postępowania dyscyplinarne są problemem, który dotyka nie tylko nauczycieli, ale także innych pracowników sektora publicznego. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich lub prawnika, którzy pomogą w walce o ochronę swoich praw.

Jednocześnie jednak trzeba mieć nadzieję, że w przyszłości postępowania dyscyplinarne będą prowadzone w sposób szybki i sprawiedliwy, a wszystkie osoby związane z daną sprawą będą miały zapewnione ochronę swoich praw.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!