Kiedy odbędą się wybory samorządowe?

Wybory samorządowe w Polsce są kluczowym momentem w demokratycznym procesie decyzyjnym, pozwalającym mieszkańcom na bezpośredni wpływ na zarządzanie ich lokalnymi społecznościami. Wiosną 2024 roku odbędzie się kolejna tura tych wyborów.

Kiedy odbędą się wybory samorządowe?
  • Katarzyna Leszczak
  • /
  • 6 grudnia 2023

Cykl wyborczy i jego znaczenie

Od 2018 roku kadencja organów samorządu terytorialnego w Polsce trwa pięć lat. Oznacza to, że wybory samorządowe odbywają się regularnie co pięć lat, co zapewnia stabilność i ciągłość w zarządzaniu lokalnym. Pierwsza tura ostatnich wyborów samorządowych odbyła się w październiku 2018 roku, co sugeruje, że kolejne wybory mogą odbyć się jesienią 2024 roku. W 2022 roku, ze względu na zbieg terminów z wyborami parlamentarnymi, podjęto decyzję o przedłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z rozporządzeniem kodeksu wyborczego srt. 371 ust. 1 "wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad".

Jak wygląda proces powoływania nowego rządu?Jak wygląda proces powoływania nowego rządu? Jakub Stasak

System wyborczy i jego wpływ

System wyborczy w Polsce różni się w zależności od wielkości gminy. W mniejszych gminach stosuje się system większościowy, natomiast w większych gminach, powiatach i województwach obowiązuje system proporcjonalny. Zrozumienie tego systemu jest istotne dla kandydatów i wyborców, ponieważ wpływa on na sposób, w jaki głosy są przeliczane na mandaty.

W systemie większościowym, stosowanym w mniejszych gminach, wygrywa kandydat, który otrzyma najwięcej głosów. Jednakże, może on prowadzić do sytuacji, w której mniejszościowe grupy polityczne są niedostatecznie reprezentowane.

Wybory, a absencja wyborcza. Dlaczego tak wielu Polaków nie głosuje?Wybory, a absencja wyborcza. Dlaczego tak wielu Polaków nie głosuje? Jakub Stasak

W większych gminach, powiatach i województwach stosuje się system proporcjonalny, który lepiej odzwierciedla różnorodność polityczną. W tym systemie, mandaty są przydzielane proporcjonalnie do liczby głosów oddanych na poszczególne listy wyborcze. Pozwala to na bardziej zrównoważoną reprezentację różnych grup społecznych i politycznych, ale może też prowadzić do większej fragmentacji w radach i trudności w osiąganiu konsensusu.

Prawo wyborcze i jego znaczenie

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych jest fundamentalnym elementem demokracji lokalnej, pozwalającym mieszkańcom danego obszaru na bezpośredni wpływ na sposób zarządzania ich najbliższym otoczeniem. W Polsce, prawo to jest rozszerzone nie tylko na polskich obywateli, ale również na obywateli innych państw Unii Europejskiej, którzy spełniają określone warunki, takie jak ukończenie 18 lat i stałe zamieszkiwanie na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Nieuczciwe praktyki wyborcze. Jak rozpoznać manipulację i fałszerstwa?Nieuczciwe praktyki wyborcze. Jak rozpoznać manipulację i fałszerstwa?Jakub Stasak

Wybory samorządowe w 2024 roku będą kolejną okazją dla mieszkańców Polski do wyrażenia swoich preferencji co do lokalnego zarządzania. Są one ważnym elementem demokracji, umożliwiającym mieszkańcom wpływ na decyzje dotyczące ich bezpośredniego otoczenia. Zachęcamy wszystkich uprawnionych do głosowania, aby aktywnie uczestniczyli w tym procesie, dokładnie zapoznając się z kandydatami i ich programami.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!