Kogo kontroluje PIP (Inspekcja pracy)?

Kogo kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy? Sprawdźmy

Kogo kontroluje PIP (Inspekcja pracy)?
  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 21 października 2020

Co roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kilkudziesięciu tysięcy kontroli. Ich celem jest nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania prawa pracy w firmach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy sprawdzają również legalność zatrudnienia. Działanie PIP-u określa ustawa z 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1251).

Komu grozi kontrola PIP?

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, liczyć się musi ze sprawdzaniem swoich działań przez Inspekcję. Dotyczy to także przedsiębiorców, dla których osoby fizyczne wykonują czynności wynikające z umowy zlecenia. PIP sprawdza także firmy, które zajmują się pośrednictwem pracy. PIP obecnie sprawdza też przedsiębiorstwa, których dotyczą ograniczenia wynikające z zakazu handlu w niedzielę.

Przedsiębiorca w trakcie kontroli zobowiązany jest do zapewniania kontrolerowi odpowiednich warunków pracy do sprawnego jej przeprowadzenia. Przygotować się trzeba wszelkie dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników.

Jak zaskarżyć decyzję ZUS?Jak zaskarżyć decyzję ZUS?Anna Malinowska

Inspektorzy PIP sprawdzą takie zagadnienia, jak:

·       Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – wówczas sprawdzane będą odpowiednie badania lekarskie pracowników, przeszkolenie BHP, ocena ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy. Sprawdzane będą również pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

·       Stosunek pracy – sprawdzony zostanie sposób prowadzenia akt osobowych pracowników, posiadanie zaświadczeń związanych z dopuszczeniem pracownika do pracy oraz zasady związane z przyjmowaniem do pracy nowych pracowników i zwolnieniami. Oczywiście podstawą jest kontrola legalności zatrudnienia.

·       Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy – tego rodzaju kontrola dotyczyć będzie terminowości wypłaty wynagrodzenia, sposobu ustalania jego wysokości, a także potrąceń. Mogą zostać sprawdzone także sposoby wypłacania premii, nagród i dodatków.

·       Czas pracy i jego przestrzeganie, praca w godzinach nadliczbowych, a także w niedzielę i święta, dotrzymywanie terminów odpoczynków.

·       Urlopy i prawidłowe wymiarowanie ich czasu.

·       Uprawnienia związane z rodzicielstwem, w tym przestrzegania uprawnień dotyczących kobiet w ciąży i matek karmiących, prawidłowość wykorzystywania urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

·       Zatrudnianie osób o specjalnych uprawnieniach – młodocianych i niepełnosprawnych. Inspektor sprawdzi umowy dotyczące przygotowania zawodowego, właściwy czas pracy, przygotowywanie odpowiednich stanowisk.

Jak działa ubezpieczenie OC zarządu?Jak działa ubezpieczenie OC zarządu? Michał Górecki

Ile kontroli rocznie wykonuje Inspekcja Pracy?

Liczbę rocznych kontroli PIP trudno jest oszacować. Zazwyczaj są one planowane, ale oprócz tego Inspekcja Pracy sprawdza także wszelkie skargi na pracodawcę składane najczęściej przez samych pracowników. Każda wpływająca skarga poddawana jest wnikliwej kontroli. Rokrocznie 40% wpływających skarg dotyczy naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacie należności pracowniczych. PIP kontroluje nie tylko prywatne, niewielkie firmy, ale również duże korporacje, a nawet urzędy. Także w państwowych miejscach pracy dochodzi do pojawienia się nieprawidłowości. Obecnie dużo kontroli dotyczy również prawidłowości w zakresie zatrudniania obcokrajowców, których coraz więcej pracuje na terenie Polski. Oprócz tego prowadzi się bardziej długofalowe działania związane z prewencją dotyczącą bezpieczeństwa w pracy. Dotyczy to szczególnie pracy w środowisku mającym wpływ na zdrowie pracowników.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!