Małżeństwo i prawa do opieki nad dziećmi przed ukończeniem 18 roku życia

Czasami sytuacja wymaga zdecydowanych kroków. Jedną z nich jest zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem pełnoletności. Co może być przesłanką do tak ważnego kroku w młodym wieku?

Małżeństwo i prawa do opieki nad dziećmi przed ukończeniem 18 roku życia
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 2 lutego 2024

Czy można zawrzeć związek małżeński będąc niepełnoletnim?

W Polsce zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe po osiągnięciu pełnoletniości, czyli po ukończeniu 18 lat.  Jednakże istnieją pewne wyjątki, które pozwalają na wykonanie tego ważnego kroku. W szczególnych przypadkach, za zgodą sądu opiekuńczego osoba niepełnoletnia może otrzymać zgodę. Wniosek taki jest rozpatrywany, gdy istnieją ważne przyczyny. Dobro osoby niepełnoletniej powinno być należycie chronione.

Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem, związki małżeńskie muszą być zawierane dobrowolnie i na zasadzie pełnej świadomości. Według prawa małżeństwo jest umową cywilną, która zakłada wspólne życie, wzajemne wsparcie oraz prawa i obowiązki wynikające z prawa rodzinnego i opiekuńczego związane z na przykład z założeniem rodziny, z majątkiem lub z dziedziczeniem.

Społeczeństwo, a działania na rzecz praw dzieckaSpołeczeństwo, a działania na rzecz praw dziecka Małgorzata Łaziuk

Sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o zgodę na zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią, jeśli wystąpią "ważne przyczyny". Przykłady takich przyczyn mogą obejmować sytuację, w której kobieta jest w ciąży, co może być traktowane jako troska o dobro dziecka. Mogą także obejmować sytuacje, w których zawarcie małżeństwa jest uznawane za korzystne dla dobra osoby niepełnoletniej.

Wniosek o zgodę na zawarcie małżeństwa przed osiemnastym rokiem życia musi być skierowany do sądu opiekuńczego. Sąd przeprowadzi odpowiednie postępowanie, aby ocenić, czy są spełnione odpowiednie warunki.

Prawa do dziecka, a pełnoletność

Sytuacja, w której jedno lub oboje rodziców dziecka są niepełnoletni pojawiają się dodatkowe kwestie związane ze statusem prawno-rodzicielskim. Osoba poniżej 18. roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, co obejmuje także sprawowanie pełnej władzy rodzicielskiej. W związku z tym sąd może zdecydować o przekazaniu władzy rodzicielskiej dorosłym opiekunom, takim jak dziadkowie czy inni krewni. Może to być rozwiązanie tymczasowe lub trwałe, zależne od sytuacji oraz decyzji.

Kiedy złożyć wniosek o 800+? Nie przegap terminu!Kiedy złożyć wniosek o 800+? Nie przegap terminu!Małgorzata Łaziuk

W takiej sytuacji rozwiązania są dwa: zawarcie małżeństwa lub, w przypadku kiedy ojciec dziecka ma ukończone 18 lat sądowe uznanie dziecka jeszcze przed jego narodzinami.

Jakie czynności można wykonać?

W przypadku, gdy jedno lub oba rodziców dziecka są niepełnoletni, mogą pojawić się dodatkowe czynności i formalności, które należy podjąć — pozwolą one na pomyślne załatwienie spraw związanych z opieką oraz finansami. Są to na przykład:

  • Konsultacja ze specjalistą: Skonsultowanie się z prawnikiem, który pomoże zrozumieć prawa i obowiązki związane z rodzicielstwem niepełnoletnich oraz omówi możliwe kroki do podjęcia;
  • Rozważenie opieki rodziny zastępczej: Jeśli sąd uzna, że niepełnoletni rodzice nie są w stanie skutecznie sprawować władzy rodzicielskiej, może zdecydować o przekazaniu władzy rodzicielskiej dorosłym opiekunom. Mogą to być krewni, takie jak dziadkowie, lub inni opiekunowie;
  • Ubieganie się o świadczenia socjalne: W przypadku trudności finansowych warto skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, aby dowiedzieć się, czy rodzinie przysługują świadczenia socjalne, takich jak zasiłki rodzinne czy celowa pomoc materialna, zapomogi;
  • Zabezpieczenie sytuacji prawnej: Wspólnie z prawnikiem można podjąć kroki mające na celu zabezpieczenie sytuacji prawnej dziecka i rodziców. To może obejmować dokumentację sądową, taką jak orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej czy alimentów;
  • Wsparcie psychologiczne i społeczne: Niepełnoletni rodzice mogą potrzebować dodatkowego wsparcia psychologicznego i społecznego. Warto skorzystać z usług specjalistów, takich jak psycholog czy terapeuta rodzinny, aby pomóc w radzeniu sobie z trudnościami;
  • Edukacja rodziców: Dla niepełnoletnich rodziców istotne jest zdobycie wiedzy na temat opieki nad dzieckiem, jego rozwoju oraz obowiązków rodzicielskich. Można skorzystać z programów edukacyjnych i wsparcia dla opiekunów.

Każda sytuacja jest indywidualna, a powyższe kroki są ogólne, jednak pomocne. Niezwykle ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistami, którzy pomogą dostosować podejście do konkretnego przypadku, udzielić odpowiednich porad.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!