Miał oddać 500 zł plus 100 tys. zł odsetek

Sprawa sięga 2006 roku, kiedy to pozwany zawarł umowę o pośrednictwo finansowe, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązał się do podjęcia działań prowadzących do zawarcia przez pozwanego umowy o pożyczkę gotówkową. Zleceniobiorca miał za to otrzymać 500 zł plus odsetki — 20 złotych za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie uiszczenia przez pozwanego płatności w terminie.

Miał oddać 500 zł plus 100 tys. zł odsetek
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 12 października 2022

W tym temacie interweniował prokurator generalny, który zaskarżył nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Uznał, że pożyczka miała niedozwolony, „lichwiarski” charakter. 

Sprawa miała swoją kontynuację bo pozwany nie wywiązał się z umowy i firma sprzedała wierzytelność innej. - Nowy wierzyciel złożył pozew do Sądu Rejonowego w Bytomiu o zapłatę. Sąd nakazał pozwanemu zapłatę kwoty 500 złotych wraz z umownymi odsetkami. Z nakazu wynikała powinność zapłaty odsetek w wysokości 1460 % w skali roku. Orzeczenie uprawomocniło się wobec jego niezaskarżenia - przekazuje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

„Znikający podatnik” i seria lewych faktur. Tym razem na 7,9 mln złotych„Znikający podatnik” i seria lewych faktur. Tym razem na 7,9 mln złotychMikołaj Frączak

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, wierzyciel skierował tytuł wykonawczy do postępowania egzekucyjnego.

Maksymalna wysokość odsetek

- 20 lutego 2006 roku w życie weszły przepisy art. 359 § 21 § 22 i § 23 kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie mogła w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Jeżeli natomiast wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekraczała wysokość odsetek maksymalnych, należały się jedynie odsetki maksymalne. Ponadto ze wskazanych przepisów wynika, że postanowienia umowne nie mogły wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych. Kwestionowana umowa o pośrednictwo finansowe, zawarta została w dniu 21 marca 2006 roku, a zatem już w czasie obowiązywania ww. przepisów — zaznacza prokuratura.

Gdzie ochrona konsumenta?

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego.

- Podzielił argumentację zawartą w skardze nadzwyczajnej prokuratora generalnego. Podkreślił, że nie zbadanie przez sąd abuzywnego charakteru postanowień umownych, jak również zgodności jej postanowień z zasadami współżycia społecznego, należy uznać za naruszenie normy zawartej w art. 76 Konstytucji RP — informuje Prokuratura Krajowa.

Sąd wskazał, że doszło tu do rażącego naruszenia prawa materialnego. 

Kto zapłacił najwyższy CIT? Lista rekordzistówKto zapłacił najwyższy CIT? Lista rekordzistówMartyna Kowalska

- Podkreślił, że niezastosowanie przez Sąd przepisów, w których określono wysokość odsetek maksymalnych i skutek zastrzeżenia w umowie odsetek przekraczających tę wysokość stanowi oczywiste naruszenie prawa. Podkreślił również, że opisane, oczywiste naruszenie doniosłych systemowo unormowań prawnych doprowadziło dodatkowo do dotkliwych skutków społecznych. Zaznaczył, że Sąd błędnie nie zastosował obowiązującej normy prawnej o charakterze bezwzględnie wiążącym. Skutkiem tego pozwany ma dług, którego łączna wysokość przekroczyła ponad 200 razy wartość otrzymanego świadczenia — przekazuje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!