Napływ cudzoziemców, a poziom bezrobocia w Polsce

Zarówno krajowe, jak i ogólnoeuropejskie badania potwierdzają, że sytuacja na polskim rynku pracy jest korzystna i stabilna. Od lat niezmiennie boryka się on jednak z niedoborami kadrowymi, których niwelowaniu sprzyjać może zatrudnianie cudzoziemców.

Napływ cudzoziemców, a poziom bezrobocia w Polsce
  • Jakub Stasak
  • /
  • 27 września 2023

Polska w europejskiej czołówce

Według ministerialnych danych z końca sierpnia bieżącego roku, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w krajowych urzędach pracy wynosiła niecałe 784 tys. osób – wartość ta jest jedną z najniższych od 33 lat.

W lipcu zaś, z wynikiem 2,8%, Polska zajęła trzecie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w całej Unii Europejskiej (na tym polu wyprzedziły nas jedynie Malta – 2,5% oraz Czechy – 2,7%).

Przytoczony wskaźnik daje Polsce ponadto drugie miejsce wśród krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – pierwszą pozycję w zestawieniu zajmują wspólnie Czechy i Japonia, które osiągnęły rezultat na poziomie wspomnianych już 2,7%.

Umowa zlecenie. Jakie obowiązki względem pracownika ma pracodawca?Umowa zlecenie. Jakie obowiązki względem pracownika ma pracodawca?Anna Pakaszewska-Cetera

Dalsze lokaty przypadły w udziale m.in. Niemcom (2,9%) czy Stanom Zjednoczonym (3,5%).

Aktywnych zawodowo jest obecnie 17 milionów Polaków, a w latach 2015-2023 do urzędów pracy trafiało średnio ponad 1,3 mln wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej rocznie.

Praca cudzoziemców receptą na kryzys kadrowy?

Niezmiennie od lat nasz kraj boryka się jednak z niedoborami kadrowymi, rezultaty jednego z tegorocznych badań rynku pracy pokazują, że trudności w rekrutacji pracowników o pożądanych kompetencjach odczuło aż 72% pracodawców.

Dopuszczanie cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, do pracy w Polsce znacznie przyczynia się do niwelowania wspomnianych deficytów.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę rozpatrują poszczególne urzędy wojewódzkie, w procedurze niniejszej szczególny nacisk kładziony jest natomiast na upewnienie się, czy:

• wnioskodawca nie znajduje się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany,

• potencjalny pracownik spełnia wymogi kwalifikacyjne, jeśli praca ma być powierzana w zawodzie regulowanym,

• na dane stanowisko jest możliwość zatrudnienia obywatela Polski (tzw. test rynku pracy).

Stroną występującą o zezwolenie na pracę jest zawsze pracodawca, przy czym, dokument ten nie stanowi samodzielnej podstawy do wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani nie przesądza ostatecznie o tym, że podejmie on w naszym kraju pracę.

Czy pracodawca ma prawo do oceny pracownika?Czy pracodawca ma prawo do oceny pracownika?Anna Pakaszewska-Cetera

Uprawnienia cudzoziemców do podjęcia nad Wisłą pracy zarobkowej, są nierozerwalnie związane z posiadaniem przez nich tytułu pobytowego.

W wielu przypadkach potencjalni pracownicy nie przybywają do naszej ojczyzny w oznaczonym terminie (może być to spowodowane, chociażby nieotrzymaniem wizy).

W świetle obowiązujących przepisów wojewodowie są wówczas zobowiązani do uchylenia wcześniej wydanego zezwolenia.

Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku na 145 tys. wydanych zezwoleń na pracę, uchylono około 50 tys.

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

Przeprowadzone przez Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej publikujący różnego rodzaju statystyki i wskaźniki, które umożliwiają porównanie poszczególnych krajów i regionów) analizy, wykazały, że Polska ma piąty najwyższy wskaźnik aktywności zawodowej cudzoziemców wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

W ubiegłym roku wyniósł on 81,6%, wobec oscylującej w granicach 72,5% unijnej średniej.

Dlaczego pracodawcy nie odpowiadają na CV?Dlaczego pracodawcy nie odpowiadają na CV?Anna Pakaszewska-Cetera

Co ciekawe, analizowany współczynnik nie przekroczył żadnej z powyższych wartości na przykład na rynku pracy naszych zachodnich sąsiadów, gdzie osiągnął 70,2%.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!