Umowa zlecenie. Jakie obowiązki względem pracownika ma pracodawca?

Umowa zlecenie regulowana jest przez kodeks cywilny, co oznacza, że pracownikowi nie przysługują prawa wynikające z kodeksu pracy, jak np. gwarancja płatnego urlopu. Pomimo tego, że dla pracodawcy łatwiejsze jest zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, nie zwalnia to pracodawcy z pewnych obowiązków wobec pracownika.  

Umowa zlecenie. Jakie obowiązki względem pracownika ma pracodawca?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 26 września 2023

Odprowadzanie składek ZUS

Pracodawca, który zatrudnia zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenie, musi pamiętać, że w takiej sytuacji jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek społecznych dotyczy tylko przypadków, gdy zleceniobiorca posiada już prawo do ubezpieczenia, którego kwota jest równa lub przekracza minimalną krajową. W tej sytuacji konieczne będzie jedynie opłacanie składki zdrowotnej.

Ponadto w przypadku zatrudnienia studenta, który nie ukończył 26 lat, pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania na niego składek do ZUS.  Zgłoszenie zleceniobiorcy do składek ZUS powinno być dokonane w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie i można to zrobić, korzystając z formularza zgłoszeniowego ZUS ZUA.

Umowa zlecenie o cechach umowy o pracę. Co można zrobić?Umowa zlecenie o cechach umowy o pracę. Co można zrobić? Małgorzata Łaziuk

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, przy czym ubezpieczenie chorobowe jest opcjonalne. W sytuacji, gdy zleceniodawca zatrudnia zleceniobiorcę na umowę zlecenie, a jednocześnie istnieje z nim umowa o pracę, zleceniobiorca traktowany jest jak pracownik i podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym wynikającym z umowy zlecenia. 

Odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy

Od wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenie, przedsiębiorca ma obowiązek naliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy. Kwotę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz ewentualne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jeśli zostały pobrane. Od roku 2022 zleceniobiorcy mają prawo zwrócić się do swojego zleceniodawcy z wnioskiem o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy, jeśli ich roczny dochód nie przekracza 30 tysięcy złotych.

Czy można zamienić umowę o pracę na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy?Czy można zamienić umowę o pracę na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy?Anna Pakaszewska-Cetera

Od stycznia 2023 roku, zleceniobiorcy mogą składać u swojego zleceniodawcy formularz PIT-2, co pozwoli im korzystać w trakcie roku z kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu comiesięcznych zaliczek. Nie ma konieczności składania comiesięcznych deklaracji podatkowych. Płatnik jest zobowiązany co miesiąc obliczyć i opłacić odpowiednią zaliczkę na podatek dochodowy do dnia 20. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Płatnicy muszą również wystawiać zleceniobiorcom informację PIT-11, która stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych na koniec roku. W przypadku umów zlecenia o charakterze ryczałtowym (o wynagrodzeniu do 200 zł brutto), dochody z takich umów nie będą uwzględniane w informacji PIT-11.

Pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zlecenia

Obowiązkiem zleceniodawcy jest przede wszystkim pokrycie wszystkich kosztów związanych z należytym wykonaniem zlecenia przez zleceniobiorcę. Ponadto, zleceniodawca jest zobowiązany do zwolnienia zleceniobiorcy z ewentualnych zobowiązań, które mogłyby wyniknąć w związku z wykonaniem zlecenia, zgodnie z przepisami artykułów 742 i 743 Kodeksu cywilnego. Praca wykonywana przez zleceniobiorcę jest wynagradzana, dlatego też obowiązkiem zleceniodawcy jest terminowa wypłata zleceniobiorcy odpowiedniego wynagrodzenia, ustalonego wcześniej w umowie zlecenia. Warunki dotyczące terminów wypłaty wynagrodzenia mogą być indywidualnie ustalone w umowie zlecenia.

Ewidencja czasu pracy

Innym istotnym aspektem jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy. Sposób, w jaki zleceniobiorca potwierdza ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania, powinien być określony w umowie zlecenia. W przypadku braku konkretnej pozycji w umowie, która to reguluje, zleceniobiorca jest zobowiązany potwierdzić liczbę przepracowanych godzin, korzystając z formy pisemnej lub elektronicznej. Natomiast obowiązkiem zleceniodawcy jest przechowywanie archiwalnych dokumentów z zarejestrowanym czasem pracy przez zleceniobiorcę przez okres 3 lat od momentu wymagalności wynagrodzenia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!