Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może zdarzyć się każdemu. Czasami jednak nasi pracownicy po prostu znikają i przez kilka dni nie pojawiają się w pracy. Jednocześnie nie ma z nimi żadnego kontaktu. Czy w takiej sytuacji możemy rozwiązać umowę o pracę? W jaki sposób to zrobić?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?
  • Anna Petynia-Kawa
  • /
  • 16 marca 2023

Pracownik nie stawia się do pracy i nie usprawiedliwia sytuacji. Co robić? 

W przedstawionej sytuacji pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika, czyli rozwiązania stosunku pracy bez zastosowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Można takie rozwiązanie zastosować, jeśli pracownik od kilku dni nie pojawia się w pracy oraz nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Mówi o tym z § 2 ust. 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1632) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy. 

Zgodnie z nim pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę, jeśli są jakieś przyczyny, które uniemożliwiają mu pojawienie się w pracy. Ponadto powinien udzielić informacji o tym, jaki jest przewidziany czas trwania absencji w pracy. Powinien zrobić to nie później, niże w drugim dniu nieobecności w pracy. 

Przedwstępna umowa o pracę – co to takiego?Przedwstępna umowa o pracę – co to takiego?Anna Malinowska

Jeśli pracownik nie stawi się w pracy i nie usprawiedliwi takiej nieobecności, takie zdarzenie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (por. wyrok SN z 28.09.1981r., I PRN 57/81).

Prawa pracodawcy w takiej sytuacji

Kodeks pracy, a dokładniej art. 52 § 1 pkt. 1 mówi o tym, że pracodawca w przypadku zaistnienia dokładnie takiej sytuacji może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Co istotne, z uwagi na nieobecność pracownika w pracy oraz braku z nim kontaktu, taki dokument można przesłać pocztą. Pismo powinno zawierać oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia należy przesłać pracownikowi pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Co mi grozi za porzucenie pracy?Co mi grozi za porzucenie pracy?Martyna Kowalska

Bardzo ważny jest fakt, że w takiej sytuacji data doręczenia pisma będzie jednocześnie datą rozwiązania stosunku pracy,

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Czy pracodawca ma prawo do oceny pracownika?
Praca

Czy pracodawca ma prawo do oceny pracownika?

Ocena pracownika jest istotnym elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracodawca jest zobowiązany do dokonywania ocen pracowników w różnych sytuacjach — przy rekrutacji, przy przyznawaniu...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!