Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może zdarzyć się każdemu. Czasami jednak nasi pracownicy po prostu znikają i przez kilka dni nie pojawiają się w pracy. Jednocześnie nie ma z nimi żadnego kontaktu. Czy w takiej sytuacji możemy rozwiązać umowę o pracę? W jaki sposób to zrobić?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?
  • Anna Petynia-Kawa
  • /
  • 16 marca 2023

Pracownik nie stawia się do pracy i nie usprawiedliwia sytuacji. Co robić? 

W przedstawionej sytuacji pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika, czyli rozwiązania stosunku pracy bez zastosowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Można takie rozwiązanie zastosować, jeśli pracownik od kilku dni nie pojawia się w pracy oraz nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Mówi o tym z § 2 ust. 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1632) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy. 

Zgodnie z nim pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę, jeśli są jakieś przyczyny, które uniemożliwiają mu pojawienie się w pracy. Ponadto powinien udzielić informacji o tym, jaki jest przewidziany czas trwania absencji w pracy. Powinien zrobić to nie później, niże w drugim dniu nieobecności w pracy. 

Przedwstępna umowa o pracę – co to takiego?Przedwstępna umowa o pracę – co to takiego?Anna Malinowska

Jeśli pracownik nie stawi się w pracy i nie usprawiedliwi takiej nieobecności, takie zdarzenie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (por. wyrok SN z 28.09.1981r., I PRN 57/81).

Prawa pracodawcy w takiej sytuacji

Kodeks pracy, a dokładniej art. 52 § 1 pkt. 1 mówi o tym, że pracodawca w przypadku zaistnienia dokładnie takiej sytuacji może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Co istotne, z uwagi na nieobecność pracownika w pracy oraz braku z nim kontaktu, taki dokument można przesłać pocztą. Pismo powinno zawierać oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia należy przesłać pracownikowi pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Co mi grozi za porzucenie pracy?Co mi grozi za porzucenie pracy?Martyna Kowalska

Bardzo ważny jest fakt, że w takiej sytuacji data doręczenia pisma będzie jednocześnie datą rozwiązania stosunku pracy,

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!