Nowe przepisy sposobu prowadzenia dokumentacji przez przedszkola i szkoły

Trwają konsultacje publiczne nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja?

Nowe przepisy sposobu prowadzenia dokumentacji przez przedszkola i szkoły
  • Anna Petynia-Kawa
  • /
  • 26 kwietnia 2023

Z czego wynika potrzeba nowelizacji ustawy? 

Trzeba zmienić rozporządzenie, aby dopasować je do nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz do nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Czy nauka strzelania w szkołach jest obowiązkowa?Czy nauka strzelania w szkołach jest obowiązkowa?Jakub Stasak

Poprzednia ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich została uchylona, więc trzeba zmienić przepisy rozporządzenia. Zmiana polega na zastąpieniu odniesienia do poprzedniej ustawy odniesieniem do nowej ustawy i nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Jakie nowe regulacje wprowadza? 

Zgodnie z regulacjami niniejszego rozporządzenia, komisja ds. kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest zobligowana do powiadomienia młodzieżowego ośrodka wychowawczego o kierowaniu nieletniego do tego ośrodka. Dlatego też, w paragrafie 5 ustępu 4 projektu rozporządzenia wskazano, że wpisy w rejestrze wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego będą dokonywane w porządku chronologicznym, zgodnie z datami otrzymania przez dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego powiadomienia o skierowaniu nieletniego do tego ośrodka. Wcześniej robiono to zgodnie z datami otrzymania przez dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego skierowania nieletniego do tego ośrodka za pośrednictwem poczty.

84% rodziców boi się wzrostu kosztów wyprawki szkolnej84% rodziców boi się wzrostu kosztów wyprawki szkolnejAnna Malinowska

Co będzie musiała zawierać dokumentacja? 

Planowana modyfikacja rozporządzenia dotyczącego dokumentacji procesu nauczania jest publikowana na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

Powstaje Krajowa Strategia Edukacji FinansowejPowstaje Krajowa Strategia Edukacji FinansowejMichał Górecki

Zgodnie z powyższym upoważnieniem minister edukacji i nauki "określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów" — tłumaczy projektodawca.

Komentarze do ustawy można wysyłać TUTAJ.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!