Czy nauka strzelania w szkołach jest obowiązkowa?

W lutym ubiegłego roku rozpoczęła się wojna w Ukrainie, niespełna trzy tygodnie później szef resortu edukacji i nauki po raz pierwszy zapowiedział zmiany programowe, wprowadzające do szkół teorię i praktykę posługiwania się bronią. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane 2 sierpnia, a jego postanowienia obowiązują od początku bieżącego roku szkolnego.

Czy nauka strzelania w szkołach jest obowiązkowa?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 15 marca 2023

Edukacja do bezpieczeństwa

Przedmiot szkolny, którego dotyczą zmiany, pojawił się w polskich szkołach 1 września 2009, zastępując całkowicie przysposobienie obronne.

Na przestrzeni lat podlegał licznym transformacjom, aby ostatecznie, po przeprowadzonej w 2017 roku likwidacji gimnazjów, stać się obowiązkowym dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz I szkół ponadpodstawowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Nowości w roku szkolnym 2022/2023Nowości w roku szkolnym 2022/2023Martyna Kowalska

Ministerialne rozporządzenie zastępuje IV dział podstawy programowej EDB – edukację zdrowotną – edukacją obronną, obejmującą wymagania z zakresu:

• reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi,

• cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym,

• szkolenia strzeleckiego.

Jak czytamy w uzasadnieniu dokumentu:

„Rezygnacja z działu dotyczącego edukacji zdrowotnej ujętego w aktualnej podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa nie będzie miała negatywnego wpływu na ten obszar kształcenia, ponieważ treści z tego zakresu są również szeroko uwzględnione w podstawie programowej dla innych przedmiotów takich jak: wychowanie fizyczne, biologia czy wychowanie do życia w rodzinie, a także są ujęte w programach wychowawczo-profilaktycznych szkół”.

Kto w teorii, kto w praktyce?

Do głównych założeń szkolenia strzeleckiego należy wykształcenie u ucznia kompetencji takich jak:

• znajomość zasad składania i rozkładnia broni,

• podstawowe umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem broni kulowej i pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych lub laserowych.

Odpowiedzialność nauczyciela za uczniówOdpowiedzialność nauczyciela za uczniówMichał Górecki

Należy podkreślić jednak, że program nauczania dla szkół podstawowych w ramach szkolenia strzeleckiego przewiduje wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Zajęcia praktyczne pojawić się mają dopiero na poziomie szkół ponadpodstawowych.

Kluczowe terminy

Stanowiące fundament analizowanych zmian rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2022 roku.

Ostateczne terminy wprowadzenia obowiązkowych zajęć strzeleckich w poszczególnych szkołach zostały jednak zróżnicowane i uzależnione od tego, czy powiaty, na których terenie się znajdują:

• mają dostęp do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg ten jest realizowany od roku szkolnego 2022/2023;

• nie mają dostępu do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg ten jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w miarę istniejących możliwości.

MEiN promuje ideę szkolnych budżetów obywatelskichMEiN promuje ideę szkolnych budżetów obywatelskichMichał Górecki

Niezwykle istotnym z punktu widzenia jakości kształcenia okazuje się również samo umiejscowienie omawianego działu w podstawie programowej, uzasadnienie rozporządzenia zaznacza bowiem, co następuje:

„W związku z tym, że nowy dział "Edukacja obronna" jest ostatnim z czterech działów przewidzianych w podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, to nauczyciel, przygotowując program nauczania na rok szkolny 2022/2023 ma możliwość rozplanowania procesu kształcenia, tak aby treści z tego nowego działu były realizowane z uczniami w drugiej połowie roku szkolnego, co w efekcie umożliwi nauczycielom i szkołom przygotowanie się do wdrożenia zmiany w tym zakresie”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!