fb

Nowe zakazy, mniej swobody i większe uprawnienia mundurowych przy granicy

Do Marszałka Sejmu w trybie pilnym trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Dlaczego rząd chce zmian? Co zmieni nowelizacja ustawy?

Nowe zakazy, mniej swobody i większe uprawnienia mundurowych przy granicy
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 16 listopada 2021

Konieczność wprowadzenia zmian 

Za zmiany w ustawie odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt ten na celu ma zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną przy granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Ma na celu także poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania związane z ochroną granicy państwowej. 

Konieczność wprowadzenia zmian wiąże się bezpośrednio z utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej.

O co chodzi w art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego? Czy Polska może z niego korzystać?O co chodzi w art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego? Czy Polska może z niego korzystać?Michał Górecki

Oczywiście wolność poruszania się po terytorium Polski zapewnia Konstytucja, ale daje też możliwość "wprowadzenia ograniczeń, gdy są one konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób." 

W projekcie przewidziano szereg wyjątków od zakazu. Zakaz przebywania będzie oznaczony tablicami z napisem "Obszar objęty zakazem przebywania — wejście zabronione".

Co zmieni nowelizacja ustawy?

1. "Polega na stworzeniu możliwości wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej oraz określeniu wyjątków od zakazu — czytamy w projekcie. Projekt przewiduje również dodanie przepisu karnego wprowadzającego sankcje dla osób niestosujących się do zakazu.

Czym jest strefa nadgraniczna? To obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego. W przypadku, gdy szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga w ten sposób 15 km, włącza się do strefy również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej (lub brzegu morskiego).

25 mln euro na ochronę polsko-białoruskiej granicy. UE stawia jednak warunek.25 mln euro na ochronę polsko-białoruskiej granicy. UE stawia jednak warunek.Martyna Kowalska

2. Zmiana (...), ze względu na sytuacje związane z próbą siłowego przekraczania granicy, zakłada rozszerzenie katalogu środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Obecnie strażnicy mogą używać jedynie ręcznych miotaczy, granatów łzawiących i innych urządzeń. Aktualnie plecakowe miotacze wykorzystywane są jedynie przez policję. Jak zapewniają projektodawcy, gdyby straż nie otrzymała takiego uprawnienia, mogłoby to skutkować używaniem przez SG broni palnej

3. Kolejną zmianą w projekcie jest zniesienie limitu wiekowego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej, uregulowanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na stanowisko służbowe.

FILMY. Szturm migrantów. Dezinformacja, social media. Jaką rolę odgrywają tu linie lotnicze?FILMY. Szturm migrantów. Dezinformacja, social media. Jaką rolę odgrywają tu linie lotnicze?Monika Świetlińska

4. Ponadto projektowana ustawa proponuje dokonanie zmian w ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Dzięki niej podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania, miałyby otrzymać rekompensatę za czas jego obowiązywania.

Kiedy wejdzie w życie ustawa?

"Proponuje się, aby (...) weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia — ze względu na trwające zagrożenie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego — z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy SG, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku" - czytamy w projekcie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!