Poczta Polska ważnym ogniwem Systemu Obronnego Państwa. Co to oznacza?

W 2023 roku Poczta Polska będzie obchodziła 465. rocznicę powstania. Dziś instytucja ta jest siecią ponad 7600 placówek, filii i agencji pocztowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. W kontekście polskiego systemu obronności stanowi to oczywiście ogromny potencjał, który należało tylko dostrzec i odpowiednio wykorzystać.

Poczta Polska ważnym ogniwem Systemu Obronnego Państwa. Co to oznacza?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 31 stycznia 2023

Poczta Polska i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji to, działająca w ramach Wojska Polskiego, instytucja, której zadaniem jest pozyskiwanie kandydatów do służby w jego szeregach.

Pełniący funkcję doradców zawodowych żołnierze są do dyspozycji potencjalnych ochotników na targach pracy, piknikach wojskowych czy spotkaniach z młodzieżą organizowanych przez placówki edukacyjne.

Do kiedy muszę wykorzystać znaczki pocztowe?Do kiedy muszę wykorzystać znaczki pocztowe?Mikołaj Frączak

Mająca obowiązywać przez pięć najbliższych lat umowa zakłada min.:

• doręczanie przez Pocztę Polską dokumentów powołania w trybie szczególnym,

• wsparcie promocyjne CWCR przez Pocztę Polską,

• współdziałanie w zakresie logistycznym i szkoleniowym,

• współpracę w ramach szeroko pojętego wzmacniania zdolności operacyjno-obronnych kraju.

Poczta Polska i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Podpisany w połowie grudnia zeszłego roku dokument dotyczy min.:

• wzajemnego udostępniania informacji dotyczących zdarzeń i zagrożeń mogących mieć bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa,

• współpracy i doraźnych konsultacji przy tworzeniu analiz, ocen i prognoz ewentualnych zagrożeń czy budzących niepokój zdarzeń.

• organizacji wspólnych konferencji i seminariów połączonych z wymianą doświadczeń,

• współdziałania mającego na celu maksymalne usprawnienie komunikacji z obywatelami w zakresie przeciwdziałania kryzysom.

Czy Prezes UOKiK ukaże Pocztę Polską?Czy Prezes UOKiK ukaże Pocztę Polską?Jan Wróblewski

Sygnatariusze porozumienia podkreślili jednocześnie strategiczną wagę tego partnerstwa w obliczu szczególnie napiętej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie.

Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej

Głównym celem zawartego porozumienia jest wzmocnienie zdolności obronnych państwa.

Wśród jego założeń znajdziemy min.:

• zobowiązanie WOT do organizacji specjalistycznych szkoleń praktycznych dla pracowników Poczty Polskiej,

• realizację wspólnych treningów z doskonalenia form współdziałania,

• współpracę kadry instruktorskiej i dydaktycznej obu stron,

• opracowanie szczegółowych zasad współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

Oszustwo na Pocztę Polską – cykliczne ataki na klientów!Oszustwo na Pocztę Polską – cykliczne ataki na klientów!Anna Malinowska

Warte odnotowania są również starania, jakie poczyniła Poczta Polska, aby stworzyć swoim pracownikom jak najlepsze warunki do łączenia pracy zawodowej ze służbą w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Program „Ramię w ramię z WOT” przyznaje pocztowcom-terytorialsom min. dofinansowanie zajęć sportowych czy dodatkowe 2 dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, zakłada ponadto, że nieobecności w pracy bezpośrednio związane z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej nie będą miały wpływu na wysokość premii.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!